Boerderij Ooien - Kessel

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Ooien

Alternatieve benaming(en):

Oijen

Adres:

Oyen 13, Kessel

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Eertijds omgracht haakvormig huis; het oudste gedeelte, XVII, van baksteen met speklagen van mergel en afgedekt door een schilddak.

Bouwtype:

Boerderij

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Boerderij buiten gebruik, terrein als camping in gebruik

Adres:

Oyen 13

Plaats:

Kessel

Gemeente:

Kessel

Rijksmonument:

23647

Omvang monument:

Historische gedeelte

Documentatie:

 • Rijks Archief in Limburg te Maastricht, Familie Archief Keverberg.
 • Rijks Archief in Limburg te Maastricht, Huis Archief Scheres-Baarlo.
 • Rijks Archief in Limburg te Maastricht, Familie Archief D'Erp.

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 236.
 • Flokstra, M., Kastelen in het land van Kessel, Horst, Gids bij tentoonstelling Streekmuseum Stichting Oudheidkamer Horst, z.j. (1991).
 • Flokstra, M., ''t Huuske Oijen te Kessel, 1477-1780' in: Castellogica III, (1993-1997), p. 81-89 (abusievelijk genummerd p. 49-57.).
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, p. 178.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 175 en 178 (nrs. 1005 en 1026).
 • Mialaret, J.H.A., Noord-Limburg, Deel V (provincie Limburg), tweede stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, Staatsdrukkerij, 1937, p. 103.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 184.
 • Rijksarchief Limburg, Archief Scheres-d'Olne (nr. 16.0521), Maastricht, diverse nummers.
 • Rosenkrantz, E., 'Bijdrage tot de geschiedenis der Graven van Kessel' in: De Maasgouw, 20(1898), p. 27.
 • Salden, A.H., Mededeling in: Kastelen in Limburg / Kastelendag, 1990, Venlo / Arcen.
 • Verzijl, J.J.M.H., 'Addellijke huizingen in Limburg: Het huis Oyen te Kessel' in: De Maasgouw, 53(1933), p. 58.
 • Verzijl, J., 'Het huis Oyen te Kessel' in: Sibbe, 2(1942), p. 288.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 23647

Ga naar Wikipedia.

Het Huuske of Huis Ooien is gelegen in de gelijknamige buurschap op de oeverwal van de Maas ten noorden van Kessel. Het in de negentiende eeuw nog omgrachte terrein, waarbinnen ook een boomgaard was opgenomen, heeft een onregelmatige vorm. Het was waarschijnlijk een hof met een verblijf voor de eigenaar.

Op de kaart van de landmeter J. Smabers uit 1774 stond het huis binnen dezelfde rechthoekige omgrachting als de bijgebouwen en de boomgaard. Aan de oostzijde, waar de brug over de gracht lag, bevond zich het door bijgebouwen geflankeerde voorplein. In 1840 was het linker bijgebouw al gesloopt, terwijl het huis zelf inmiddels aan de oostzijde was uitgebreid.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen in een oude stroomgeul van de Maas.