Boerderij Ooien - Kessel

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Ooien

Alternatieve benaming(en):

Oijen

Adres:

Oyen 13, Kessel

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Eertijds omgracht haakvormig huis; het oudste gedeelte, XVII, van baksteen met speklagen van mergel en afgedekt door een schilddak.

Bouwtype:

Boerderij

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Boerderij buiten gebruik, terrein als camping in gebruik

Adres:

Oyen 13

Plaats:

Kessel

Gemeente:

Kessel

Rijksmonument:

23647

Omvang monument:

Historische gedeelte

Documentatie:

 • Rijks Archief in Limburg te Maastricht, Familie Archief Keverberg.
 • Rijks Archief in Limburg te Maastricht, Huis Archief Scheres-Baarlo.
 • Rijks Archief in Limburg te Maastricht, Familie Archief D'Erp.

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 236.
 • Flokstra, M., Kastelen in het land van Kessel, Horst, Gids bij tentoonstelling Streekmuseum Stichting Oudheidkamer Horst, z.j. (1991).
 • Flokstra, M., ''t Huuske Oijen te Kessel, 1477-1780' in: Castellogica III, (1993-1997), p. 81-89 (abusievelijk genummerd p. 49-57.).
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, p. 178.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 175 en 178 (nrs. 1005 en 1026).
 • Mialaret, J.H.A., Noord-Limburg, Deel V (provincie Limburg), tweede stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, Staatsdrukkerij, 1937, p. 103.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 184.
 • Rijksarchief Limburg, Archief Scheres-d'Olne (nr. 16.0521), Maastricht, diverse nummers.
 • Rosenkrantz, E., 'Bijdrage tot de geschiedenis der Graven van Kessel' in: De Maasgouw, 20(1898), p. 27.
 • Salden, A.H., Mededeling in: Kastelen in Limburg / Kastelendag, 1990, Venlo / Arcen.
 • Verzijl, J.J.M.H., 'Addellijke huizingen in Limburg: Het huis Oyen te Kessel' in: De Maasgouw, 53(1933), p. 58.
 • Verzijl, J., 'Het huis Oyen te Kessel' in: Sibbe, 2(1942), p. 288.
cURL Error: