Kasteelterrein De Putting - Kessel

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

De Putting

Alternatieve benaming(en):

Putteneyck

Adres:

Bosakkerweg , Kessel

Omschrijving:

(ROB) Terrein waarin overblijfselen van een kasteel uit de Late Middeleeuwen. De fundamenten zijn gedeeltelijk teruggevonden en nog intact aanwezig.

Bouwtype:

Kasteelterrein

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Akker / bouwland

Adres:

Bosakkerweg

Plaats:

Kessel

Gemeente:

Kessel

Omvang monument:

Terrein met fundamenten

Literatuur:

 • Clevis, H. en J.A. Coldewij, 'De graven van Kessel' in: Castellogica I, (1983-1987), p. 71-86.
 • Clevis, H. en J.A. Coldewij, 'De graven van Kessel (vervolg); Bezit en faillissement' in: Castellogica I, (1983-1987), p. 91-100.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 236.
 • Escaille, H. de l', 'La seigneurie de Baarlo' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 33(1896 / 97), p. 353 e.v.
 • Flokstra, M., Kastelen in het land van Kessel, Horst, Gids bij tentoonstelling Streekmuseum Stichting Oudheidkamer Horst, z.j. (1991).
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, p. 180.
 • Hendricks, T. et al., 'Van den Puttinck mitter molenstat op der Taesbeeck': het verhaal van een onderzoek, Kessel, Werkgroep 'Kessel' en Werkgroep Archeologie van het Educatief Instituut, 1980, 38 p.
 • Mialaret, J.H.A., Noord-Limburg, Deel V (provincie Limburg), tweede stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, Staatsdrukkerij, 1937, p. 98.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 182.
 • Rosenkrantz, E., 'Bijdrage tot de geschiedenis der Graven van Kessel' in: De Maasgouw, 19(1898), p. 31 e.v.
cURL Error: