Kasteelterrein De Putting - Kessel

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

De Putting

Alternatieve benaming(en):

Putteneyck

Adres:

Bosakkerweg , Kessel

Omschrijving:

(ROB) Terrein waarin overblijfselen van een kasteel uit de Late Middeleeuwen. De fundamenten zijn gedeeltelijk teruggevonden en nog intact aanwezig.

Bouwtype:

Kasteelterrein

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Akker / bouwland

Adres:

Bosakkerweg

Plaats:

Kessel

Gemeente:

Kessel

Omvang monument:

Terrein met fundamenten

Literatuur:

 • Clevis, H. en J.A. Coldewij, 'De graven van Kessel' in: Castellogica I, (1983-1987), p. 71-86.
 • Clevis, H. en J.A. Coldewij, 'De graven van Kessel (vervolg); Bezit en faillissement' in: Castellogica I, (1983-1987), p. 91-100.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 236.
 • Escaille, H. de l', 'La seigneurie de Baarlo' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 33(1896 / 97), p. 353 e.v.
 • Flokstra, M., Kastelen in het land van Kessel, Horst, Gids bij tentoonstelling Streekmuseum Stichting Oudheidkamer Horst, z.j. (1991).
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, p. 180.
 • Hendricks, T. et al., 'Van den Puttinck mitter molenstat op der Taesbeeck': het verhaal van een onderzoek, Kessel, Werkgroep 'Kessel' en Werkgroep Archeologie van het Educatief Instituut, 1980, 38 p.
 • Mialaret, J.H.A., Noord-Limburg, Deel V (provincie Limburg), tweede stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, Staatsdrukkerij, 1937, p. 98.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 182.
 • Rosenkrantz, E., 'Bijdrage tot de geschiedenis der Graven van Kessel' in: De Maasgouw, 19(1898), p. 31 e.v.

Ten westen van het gehucht Den Hout in de gemeente Kessel ligt boerderij De Putting. Het betreft een voorzetting van het agrarische bedrijf van het iets noordelijker gelegen kasteel (de) Puttingh of Puteyck, dat in de loop van de negentiende eeuw is verdwenen. Het kasteel gelegen in het dal van de Tasbeek die een watermolen aandreef.

Het in de tweede helft van de negentiende eeuw gesloopte kasteel bestond, volgens de kadastrale minuut, uit een binnen een rechthoekige omgrachting gelegen complex. Er stond bebouwing aan drie zijden rond een naar het oosten geopende binnenplaats. De ingang was in het midden van de westvleugel. Ten zuidoosten van het complex lag een omgrachte vierkante tuin. Een goed beeld van het kasteel geeft de tekening van Jan de Beijer uit 1738.

Het kasteel werd in de tweede helft van de negentiende eeuw gesloopt en vervangen door de huidige boerderij.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen in het dal van de Tasbeek.