Herenhuis en besloten hoeve Passarts-Nieuwenhagen - Heerlen

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Passarts-Nieuwenhagen

Alternatieve benaming(en):

Passart-Nieuwenhagen

Adres:

Passartweg 56-56a, Heerlen

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Herenhuis, XVIIa, verhoogd XIXB; ingangsomlijsting met gebeeldhouwde sluitsteen, XVIIIB. Bouwhoeve in U-vorm met hogere ingangspartij, 1612 en 1687.

Bouwtype:

Herenhuis en besloten hoeve

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Wonen en huisvesting voor sociaal minder aangepaste personen.

Adres:

Passartweg 56-56a

Plaats:

Heerlen

Gemeente:

Heerlen

Rijksmonument:

21258

Omvang monument:

Herenhuis en bouwhoeve.

Literatuur:

 • Beaujean, A., '(Het Kasteel) Passart-Nieuwenhagen (te Heerlen)' in: Het Land van Herle, 10(1960), p. 82.
 • Beaujean, H.A., Schetsen uit de geschiedenis van Heerlerheide, Heerlerheide, Lanteern, 1975.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 172.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 426-428.
 • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 22(1885), p. 194.
 • Horst, J., 'Het adellijk leengoed Passart-Nieuwenhagen en zijn bewoners in de loop der tijden (gemeente Heerlen)' in: Land van Herle, 15(1965), p. 15 en 50.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 58 (nr. 225).
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 25.
 • Marres, W. en J.J.F.W. van Agt, Zuid-Limburg, uitgezonderd Maastricht, Den Haag, staatsdrukkerij, Deel V (provincie Limburg), derde stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, 1962, p. 249-250.
 • Put, M.M.J. & M. van Dijk, 2000 jaar Heerlen: van Romeinse nederzetting tot moderne stad, Heerlen, 1998, uitgave van het stadsarchief, 340 p.
 • Wijst, M.A. van der, 'Het goed Passart-Nieuwenhagen te Heerlen in het vierde kwart van de 17de eeuw' in: Land van Herle, 26(1976)1, p. 9-12.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 21258

Passarts-Nieuwenhagen ligt in het oostelijk deel van de wijk Passart in Heerlerheide aan de rand van het Eyckerbroek. Het herenhuis stond in een grote vijver die deel uitmaakte van een complex visvijvers aan de noordzijde van het broek. De voorburcht is hoger gelegen aan de Passartweg en was enkel aan de zuid- en oostzijde omgracht.

De vroegste bouwgeschiedenis van Passarts-Nieuwenhagen stelt ons voor grote raadsels. De 'hoff van Nuwenhagen' gaat terug tot (minstens) de veertiende eeuw, maar welke verschijningsvorm deze had is onbekend.

Het ten zuiden van het voorplein gelegen herenhuis, dat in aanleg uit het eerste kwart van de zeventiende eeuw dateert, is opgetrokken in baksteen en (…) zandsteen.

Omstreeks 1840 zijn de hoektorens gesloopt en werd de brug vervangen door een oprit. Vermoedelijk zijn bij die gelegenheid ook de grachten gedempt.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen bij de oorsprong van een beekje