Herenhuis en besloten hoeve Passarts-Nieuwenhagen - Heerlen

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Passarts-Nieuwenhagen

Alternatieve benaming(en):

Passart-Nieuwenhagen

Adres:

Passartweg 56-56a, Heerlen

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Herenhuis, XVIIa, verhoogd XIXB; ingangsomlijsting met gebeeldhouwde sluitsteen, XVIIIB. Bouwhoeve in U-vorm met hogere ingangspartij, 1612 en 1687.

Bouwtype:

Herenhuis en besloten hoeve

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Wonen en huisvesting voor sociaal minder aangepaste personen.

Adres:

Passartweg 56-56a

Plaats:

Heerlen

Gemeente:

Heerlen

Rijksmonument:

21258

Omvang monument:

Herenhuis en bouwhoeve.

Literatuur:

 • Beaujean, A., '(Het Kasteel) Passart-Nieuwenhagen (te Heerlen)' in: Het Land van Herle, 10(1960), p. 82.
 • Beaujean, H.A., Schetsen uit de geschiedenis van Heerlerheide, Heerlerheide, Lanteern, 1975.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 172.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 426-428.
 • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 22(1885), p. 194.
 • Horst, J., 'Het adellijk leengoed Passart-Nieuwenhagen en zijn bewoners in de loop der tijden (gemeente Heerlen)' in: Land van Herle, 15(1965), p. 15 en 50.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 58 (nr. 225).
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 25.
 • Marres, W. en J.J.F.W. van Agt, Zuid-Limburg, uitgezonderd Maastricht, Den Haag, staatsdrukkerij, Deel V (provincie Limburg), derde stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, 1962, p. 249-250.
 • Put, M.M.J. & M. van Dijk, 2000 jaar Heerlen: van Romeinse nederzetting tot moderne stad, Heerlen, 1998, uitgave van het stadsarchief, 340 p.
 • Wijst, M.A. van der, 'Het goed Passart-Nieuwenhagen te Heerlen in het vierde kwart van de 17de eeuw' in: Land van Herle, 26(1976)1, p. 9-12.
cURL Error: