Ruïne, hoofd- en voorburcht Schaesberg - Schaesberg

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Schaesberg

Adres:

Kasteelweg 3, Schaesberg

Website:

http://www.slotschaesberg.nl

Informatie:

www.slotschaesberg.nl

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RDMZ, voorlopige lijst) Bouwval van het hoofdgebouw, 1571-XVII A, in Maaslandse Renaissance.

Bouwtype:

Ruïne, hoofd- en voorburcht

Typologie:

Onbekend, moated site

Huidig gebruik:

(ruïne), de grachten worden verpacht aan een visvereniging.

Adres:

Kasteelweg 3

Plaats:

Schaesberg

Gemeente:

Landgraaf

Rijksmonument:

23833

Omvang monument:

Ruïne en kasteelhoeve

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Schaesberg, kasteel Schaesberg, 1918-1979, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.
 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Schaesberg, hoeve van kasteel Schaesberg, 1949-1969, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.
 • TU te Delft, Werkverband Restauratie, Interne rapporten, kasteel Schaesberg; 1976 en 1984 / 85.

Literatuur:

 • Anoniem, 'Jammer (Verval en ondergang van het kasteel Schaesberg)' in: Ons Heem, (1965), p. 98.
 • Beckers, W., 'Opgraving kasteel Schaesberg' in: Bulletin Oudheidkundig Cultuurhistorisch Genootschap Landgraaf, 8(1992)1, p. 66-68.
 • Beckers, W., 'Kasteel Schaesberg' in: Jaarboek Oudheikundig Cultuurhistorisch Genootschap Landgraaf jaarboek, 1991, p. 92-98.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 438.
 • Franck, J., Oud Schaesberg, z.p. (Voerendaal bij uitgever Schrijen-Lippertz), z.j. (1990), 112 p.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 440-443.
 • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 21(1884), p. 337-338.
 • Hommerich, L.E.M.A. van, 'Schaesberg in het licht der historie' in: Land van Herle, 18(1968), p. 52 en 120.
 • Jongen, J.J., (Geschiedenis van) Schaesberg, 1700-1950, Schaesberg, Gedenkboek ter gelegenheid van het 250 jaar bestaan der parochie, uitg. door Comité Kath. Schaesberg, 1950, p. 21-40.
 • Kransberg, D. en H. Mils, Kastelengids van Nederland; Middeleeuwen, Haarlem, 1979, p. 245-246.
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 40.
 • Mulken, W. van, Inventaris van de archieven der Gemeente Schaesberg, 1676-1910, Maastricht, Provinciale Inspectie der Archieven in Limburg, 1993, 132 p.
 • Peters, L., Geschichte des Geschlechtes von Schaesberg bis zur Mediatisierung. Ein Beitrag zur Erforschung der interterritorialen Verflechtungen des rhein-maaslaendischen Adels, herausgabe von Johannes von Schaesberg - Nettetal, 1990, 308 p. (Fotomechanische herdr. van de uitg. Assen, Van Gorcum / Prakke & Prakke, 1972 - Maaslandse monografieën 16 - en Kempen, Kreis Kempen-Krefeld, 1972 - Schriftenreihe des Kreises Kempen-Krefeld 24 -.
 • Peters, P., 'Kastelen en leengoederen in Heerlen' in: Heerlen als mijn- en industriestad, (1933-1934), p. 24.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 406.
 • Ramakers, E.P.M., 'Pastoraal in Schaesberg in de zeventiende eeuw' in: Land van Herle, 33(1983), p. 4-16, 25-39, 62 e.v.
 • Schulte, A.G. (red.), Ruïnes in Nederland, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 202-204.
 • Smeets, P.J., Schaesberg in oude ansichten, Zaltbommel, Europese Bibliotheek i.s.m. Historische Kring Schaesberg, 1975, 75 p.
 • Tode, E., Chronik der Retersbeck-Schaesberg, Goerlitz, verlag Starke, 1918, 256 p.
 • Toussaint, A.J., Limburg ons heem, Lutterade, Fonds voor Heemkunde, 1940, 84 p.
 • Verzijl, J., 'Limburgsche kasteelen: Het kasteel Schaesberg en zijn bewoners' in: De Nedermaas, 11(1933 / 34)8, p. 136-139.
cURL Error: