Herenhuis en hoeve Strijthagen - Schaesberg

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Strijthagen

Adres:

Rouenhof 17-21, Schaesberg

Bezoek mogelijkheden:

Nee, in de nabije toekomst waarschijnlijk wel.

Omschrijving:

(RCE) Herenhuis bestaande uit een hoofdvleugel XVII-XVIII, van baksteen, ten dele met speklagen onder een mansardedak, en haaks hiertegenaan een lagere, eveneens door een mansardedak afgedekte vleugel, XVIII. De voorgevel van deze lagere vleugel heeft een middenpartij, bekroond door een gebogen fronton; vensters in omlijstingen van Naamse steen met samengestelde sluitstenen en oreillons. Inwendig o.a. marmeren schoorsteenmantels en een eiken trap met smeedijzeren leuning in Lodewijk XVI-STIJL.

Bouwtype:

Herenhuis en hoeve

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Leeg, incidenteel voor culturele doeleinden.

Adres:

Rouenhof 17-21

Plaats:

Schaesberg

Gemeente:

Landgraaf

Rijksmonument:

23831;23837

Omvang monument:

Herenhuis en vleugel

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Strijthagen, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.
 • TU te Delft, Werkverband Restauratie, Interne rapporten, kasteel Strijthagen; 1980.

Literatuur:

 • Anoniem, 'Restauratie-nieuws' in: Nieuws-Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 1955, p. 118 en 145.
 • Corten, A., 'Kasteel Strijthagen' in: Land van Herle, Monumententocht 20 april 1985, z.p. (heerlen), z.j. (1985), p. 18-19.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 439.
 • Franck, J., Oud Schaesberg, z.p. (Voerendaal, uitg. Schrijen-Lippertz), z.j. (1990), 112 p.
 • Groneman, W., Kastelen in Zuid-Limburg, Beek, 1960, p. 42-43
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 443-445.
 • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 22(1885), p. 153-156.
 • Huisinga, I., Kasteel Strijthagen te Schaesberg, Utrecht, doc. scriptie RUU, 1983, 68 p.
 • Huisinga, I., 'Kasteel Strijthagen krijgt misschien toch nog een recreatieve functie' in: Heemschut, 63(1986)10, p. 177-178.
 • Jong, Th. de, 'Levende zielen op het kasteel. Dierlijke overblijfselen van kasteel Strijthagen, Huis ter Horst en kasteel Bleyenbeek te Limburg' in: Hupperetz, W. & J.M. van Winter (red.), Dagelijks leven op Limburgse kastelen (1350-1600). Voeding en voedselbereiding, Bijdragen n.a.v. een studiedag in het Limburgs Museum te Venlo 10 maart 1995, Venlo, 1995, p. 165-172.
 • Jongen, J.J., '(Het kasteel) Strijthagen (Schaesberg)' in: Land van Herle, 9(1959)4, p. 76.
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 41.
 • Linssen, D., H. Rottier en H. Salden, Limburgse kastelen in vogelvlucht, z.p. (Heerlen / Genk), 1980, p. 96-97.
 • Meerman, M., De Strijthagermolen-Landgraaf, Maastricht, uitgave van de Limburgse Monumenten Stichting, 1990, 32 p.
 • Mulken, W. van, Inventaris van de archieven der Gemeente Schaesberg, 1676-1910, Maastricht, Provinciale Inspectie der Archieven in Limburg, 1993, 132 p.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 407.
 • Ramakers, E., 'Peter Josef baron van Lommessem-Strijthagen, 1778-1846' in: Land van Herle, 26(1976), p. 13-19.
 • Ramakers, E., 'De bewoners van Strijthagen in de zestiende en zeventiende eeuw' in: De Maasgouw, 100(1981), p. 157-171.
 • Ramakers, E., 'Notities omtrent Strijthagen 15de-16de eeuw' in: Land van Herle, 35(1985), p. 181-196.
 • Smeets, P.J., Schaesberg in oude ansichten, Afdeling Kabinet en Voorlichting i.s.m. de Historische Kring Schaesberg, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1975, 75 p.
 • Toussaint, A.J., 'Strijthagen' in Limburgs Bisdom Roermond, (1947 / 48), nr. 31.
 • Willems, W.J.H., 'Archeologische kroniek van Limburg over de jaren 1980-1982' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 119(1983), p. 280-285.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 23831;23837

Kasteel Strijthagen ligt ten zuidoosten van Schasberg in de gemeente Landgraaf. Het is gebouwd op een verhoogd plateau in het moerassige dal van de Strijthager beek. De iets noordelijker gelegen strijthagermolen stuwt het beekwater voor de gracht op. Met behulp van een reeks dammen is in de achttiende eeuw stroomopwaards een reeks visvijvers gecreëerd.

Het 'huyss zo Strithaghen' werd in 1510 voor het eerst genoemd en bestaat nu uit een herenhuis met een aan de westzijde driezijdig gesloten voorburcht.'

Het huis was in 1510 reeds omgracht en had aan de westzijde een rechthoekig, ommuurd voorplein. Op de noordwestelijke hoek stond een ronde hoektoren, terwijl zich in de muur tegenover het kasteel een rechthoekig bouwblok bevond. Dit was wellicht het poortgebouw ofwel de zuidwestelijke hoektoren. Om een goede verbinding te maken tussen het herenhuis en de voorburcht werd het rechthoekige bouwblok reeds eind zeventiende of begin achttiende eeuw afgebroken. Daarvoor in de plaats werd een prominente brug gebouwd met concave vormen aan weerszijden. In deze periode vond een grote bouwcampagne plaats: het herenhuis werd aangepast aan de streekgebonden vormentaal van deze tijd en er werd een grote voorburcht aangelegd.

Eind achttiende eeuw werd de brug tussen het herenhuis en de voorburcht afgebroken en werd de gracht gedempt om de verbinding tussen beide delen te optimaliseren.' 'Ook de toegangsweg werd hierop aangepast.'

De voorburcht heeft vermoedelijk een voorganger op dezelfde plaats en is op grond van muurankers te dateren in het laatste decennium van de zeventiende eeuw. De witgepleisterde bakstenen burcht ligt ten westen van het herenhuis en heeft een U-vormig grondplan. De verhoogde poortdoorgang, de oorspronkelijke toegang tot het kasteel, bevindt zich op de oostelijke hoek van de zuidvleugel. Aan de voorzijde hiervan bevond zich een valbrug over de gracht. De noordelijke gracht is in het begin van de negentiende eeuw gedempt. De overige grachten volgden in de loop der jaren.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen in het dal van de Caumerbeek