Herenhuis en hoeve Strijthagen - Schaesberg

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Strijthagen

Adres:

Rouenhof 17-21, Schaesberg

Bezoek mogelijkheden:

Nee, in de nabije toekomst waarschijnlijk wel.

Omschrijving:

(RCE) Herenhuis bestaande uit een hoofdvleugel XVII-XVIII, van baksteen, ten dele met speklagen onder een mansardedak, en haaks hiertegenaan een lagere, eveneens door een mansardedak afgedekte vleugel, XVIII. De voorgevel van deze lagere vleugel heeft een middenpartij, bekroond door een gebogen fronton; vensters in omlijstingen van Naamse steen met samengestelde sluitstenen en oreillons. Inwendig o.a. marmeren schoorsteenmantels en een eiken trap met smeedijzeren leuning in Lodewijk XVI-STIJL.

Bouwtype:

Herenhuis en hoeve

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Leeg, incidenteel voor culturele doeleinden.

Adres:

Rouenhof 17-21

Plaats:

Schaesberg

Gemeente:

Landgraaf

Rijksmonument:

23831;23837

Omvang monument:

Herenhuis en vleugel

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Strijthagen, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.
 • TU te Delft, Werkverband Restauratie, Interne rapporten, kasteel Strijthagen; 1980.

Literatuur:

 • Anoniem, 'Restauratie-nieuws' in: Nieuws-Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 1955, p. 118 en 145.
 • Corten, A., 'Kasteel Strijthagen' in: Land van Herle, Monumententocht 20 april 1985, z.p. (heerlen), z.j. (1985), p. 18-19.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 439.
 • Franck, J., Oud Schaesberg, z.p. (Voerendaal, uitg. Schrijen-Lippertz), z.j. (1990), 112 p.
 • Groneman, W., Kastelen in Zuid-Limburg, Beek, 1960, p. 42-43
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 443-445.
 • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 22(1885), p. 153-156.
 • Huisinga, I., Kasteel Strijthagen te Schaesberg, Utrecht, doc. scriptie RUU, 1983, 68 p.
 • Huisinga, I., 'Kasteel Strijthagen krijgt misschien toch nog een recreatieve functie' in: Heemschut, 63(1986)10, p. 177-178.
 • Jong, Th. de, 'Levende zielen op het kasteel. Dierlijke overblijfselen van kasteel Strijthagen, Huis ter Horst en kasteel Bleyenbeek te Limburg' in: Hupperetz, W. & J.M. van Winter (red.), Dagelijks leven op Limburgse kastelen (1350-1600). Voeding en voedselbereiding, Bijdragen n.a.v. een studiedag in het Limburgs Museum te Venlo 10 maart 1995, Venlo, 1995, p. 165-172.
 • Jongen, J.J., '(Het kasteel) Strijthagen (Schaesberg)' in: Land van Herle, 9(1959)4, p. 76.
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 41.
 • Linssen, D., H. Rottier en H. Salden, Limburgse kastelen in vogelvlucht, z.p. (Heerlen / Genk), 1980, p. 96-97.
 • Meerman, M., De Strijthagermolen-Landgraaf, Maastricht, uitgave van de Limburgse Monumenten Stichting, 1990, 32 p.
 • Mulken, W. van, Inventaris van de archieven der Gemeente Schaesberg, 1676-1910, Maastricht, Provinciale Inspectie der Archieven in Limburg, 1993, 132 p.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 407.
 • Ramakers, E., 'Peter Josef baron van Lommessem-Strijthagen, 1778-1846' in: Land van Herle, 26(1976), p. 13-19.
 • Ramakers, E., 'De bewoners van Strijthagen in de zestiende en zeventiende eeuw' in: De Maasgouw, 100(1981), p. 157-171.
 • Ramakers, E., 'Notities omtrent Strijthagen 15de-16de eeuw' in: Land van Herle, 35(1985), p. 181-196.
 • Smeets, P.J., Schaesberg in oude ansichten, Afdeling Kabinet en Voorlichting i.s.m. de Historische Kring Schaesberg, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1975, 75 p.
 • Toussaint, A.J., 'Strijthagen' in Limburgs Bisdom Roermond, (1947 / 48), nr. 31.
 • Willems, W.J.H., 'Archeologische kroniek van Limburg over de jaren 1980-1982' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 119(1983), p. 280-285.
cURL Error: