Herenhuis Het Geudje - Ohé en Laak

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Het Geudje

Alternatieve benaming(en):

Het Goedje, Hasselholt

Adres:

Burgemeester Minkenberglaan 9-11, Ohé en Laak

Informatie:

Dit kasteel zal dateren uit de 15de eeuw. In de 16de eeuw werd de donjon voorzien van een traptoren en uitgebreid. De toren werd in de jaren 70 herbouwd. De zuidgevel (oorspronkelijk van mergel) is in 1651 vervan-gen door een bakstenen gevel met kruiskozijnen in Maaslandse renaissance. In 1629 werd de lagere bakstenen vleugel aangebouwd.

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Het Goedje. Twee vleugels, haaks met de hoeken tegen elkaar. De hoofdvleugel grotendeels van mergel met laat gotische nissen, vensters en topgevels, midden XVI, en een bakstenen langsgevel met banden, tussendorpel- en kruiskozijnen van mergel in de trant van de Maaslandse renaissance, blijkens ankers uit 1651; aan de andere lange zijde een kortere uitbouw met netgewelf, XVI. De andere vleugel, van baksteen en achter ook vakwerk, heeft trapgevels, tandlijsten, resten van kruis- en tussendorpelvensters en het ankerjaartal 1629 in een der eindgevels.

Inwendig o.a. een kariatidenschouw, XVII, en enige schoorsteenmantels met stucversiering, midden XVIII.

Bouwtype:

Herenhuis

Typologie:

Moated side

Huidig gebruik:

Wonen

Adres:

Burgemeester Minkenberglaan 9-11

Plaats:

Ohé en Laak

Gemeente:

Maasgouw

Rijksmonument:

509886

Omvang monument:

Hoofd- en zijvleugel.

Documentatie:

 • Otten, H.A.A. & J.Th.H. de Win, Inventaris van de archieven der gemeente Ohé en Laak, Maastricht, Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Limburg, 1949, 26 p.

Literatuur:

 • Corten, A., Mededeling in: Kastelen in Limburg / Kastelendag, 1986, Venlo / Arcen.
 • Crabben, A. van der, Caerten figurativen van het Eiland in de Maas. Een reproduktie van twee kaartboeken van Stevensweert en Ohé en Laak uit het begin van de 18de eeuw, Stevensweert, Amici Insulae, 1990, 171 p.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 253-255.
 • Hanssen, J.H., 'Het huis op de Ohé in de zeventiende eeuw' in: De Maasgouw, 106(1987)3, p. 105-124.
 • Hövell tot Westerflier, J.G.F. van, 'Monumenten-nieuws: Ohé en Laak (Limburg)' in: Bulletin KNOB (Nieuwsbulletin), 71(1972), p. 108.
 • Hövell tot Westerflier, J.G.F. van, 'Het Geutje te Ohé werd weer kasteel Hasselholt' in: Heemschut, 50(1973), p. 102-103.
 • Hövell tot Westerflier, J.G.F. van, 'Kasteel Hasselholt te Ohé en Laak' in: De Maasgouw, 91(1972), p. 33-44.
 • Hövell tot Westerflier, R.H.M.J. van, 'Het edelmanshuis Hasselholt te Ohé' in: De Woonstede, (1984), nummer 62, p. 2-13.
 • Leclercq, W.L., Limburg, Reisboek, Amsterdam, z.j. (±1940), p. 159.
 • Linssen, D., H. Rottier en H. Salden, Limburgse kastelen in vogelvlucht, z.p. (Heerlen / Genk), 1980, p. 42-43.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 360.
 • Sangers, W. & A.H. Simonis, Er ligt een eiland in de Maas. Geschiedenis van Stevensweert en Ohé en Laak, Echt, uitgeverij Valkenburg, 1955. (Ook tweede druk te Arnhem, Gysbers en Van Loon, 1978, 448 p.)
 • Sangers, W. & A.H. Simonis, Verkenning van 'Het Eiland in de Maas'. Gids langs de bezienswaardigheden van Ohé en Laak en het vestingstadje Stevensweert, Stevensweert, 1971, 36 p.
 • Tromp, H.M.J. & T. Henri-Buitenhuis (red.), Historische buitenplaatsen in particulier bezit, Utrecht, Het Spectrum, 1991, p. 234.
 • Tromp, H.M.J., Private Country Houses in the Netherlands, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 277-278.
 • Valk, J.C. de, 'Geschiedenis gereconstrueerd. Het Geutje te Ohé en Laak geeft bij de restauratie geheimen prijs' in: Maas-en Roerbode, 24 juli 1971.
 • Vemer, J.C., Kastelen in het land van Midden- en Noord-Limburg, gids langs kastelen en landadellijke huizen van Midden- en Noord-Limburg, Maastricht, 1967, p. 38.
cURL Error: