Kasteelterrein Walburg - Laak

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Walburg

Alternatieve benaming(en):

Walburgh, Walborch, Walborgh

Adres:

Aan de Maas , Laak

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Ruïne van het kasteel Walborch, opgetrokken 1632, geheel verbouwd XVIIIb, gewijzigd XIXa, tot ruine vervallen na 1924. Resten van drie vleugels om een binnenplaats en de daarbij aansluitende hoeve, die met het hoofdgebouw een tweede binnenplaats vormde.

Opmerking:

Omstreeks 1992 verdwenen ruïne

Bouwtype:

Kasteelterrein

Typologie:

Moated site met besloten hoeve

Adres:

Aan de Maas

Plaats:

Laak

Gemeente:

Leudal

Documentatie:

 • Otten, H.A.A. & J.Th.H. de Win, Inventaris van de archieven der gemeente Ohé en Laak, Maastricht, Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Limburg, 1949, 26 p.
 • Rijks Archief in Limburg, Huis Archief Walborg, Maastricht.
 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Walburg, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Beurden, A.F. van, 'Walburg onder Ohé en Laak' in: Limburg's Jaarboek, 12(1906), p. 54-55.
 • Crabben, A. van der, Caerten figurativen van het Eiland in de Maas. Een reproduktie van twee kaartboeken van Stevensweert en Ohé en Laak uit het begin van de 18de eeuw, Stevensweert, Amici Insulae, 1990, 171 p.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 396.
 • Flament, A.J.A., 'Aanteekeningen omtrent kunstvoorwerpen, oudheden, inschriften en wapens in Limburg (56 Ohé en Laak)' in: Geschiedkundige Bladen, (1905), p. 2 en 407.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 260-262.
 • Haimon, P., 'Kastelen en landschap' in: Limburgs Landschap, 1982, nr. 36, p. 26-29.
 • Heemskerk, W.F.A., 'De lotgevallen van het Stevolgebied: Ohé en Laak, Stevensweert en Echt' in: Echter Land: heemkundige bijdragen over Echt en omgeving, deel 2, p. 49-53.
 • Hellenberg Hubar, B.C.M. van, 'Van eiland in de Maas tot archipel in Limburg' in: Heemschut, (1984), p. 2-7.
 • Hellenberg Hubar, B.C.M. van, 'En Limburg werd woest en ledig....' in: De Maasgouw, 106(1987), p. 140-157.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 172 en 209 (nrs. 982 en 1202).
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 359.
 • Sangers, W., 'De graven en gravinnen van het kasteel Walburg te Ohé en Laak' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, (1949), p. 621.
 • Sangers, W. & A.H. Simonis, Er ligt een eiland in de Maas. Geschiedenis van Stevensweert en Ohé en Laak, Echt, uitgeverij Valkenburg, 1955. (Ook tweede druk te Arnhem, Gysbers en Van Loon, 1978, 448 p.)
 • Sangers, W. & A.H. Simonis, Verkenning van 'Het Eiland in de Maas'. Gids langs de bezienswaardigheden van Ohé en Laak en het vestingstadje Stevensweert, Stevensweert, 1971, 36 p.
 • Welters, A., 'Het kasteel Walburg te Ohé en Laak' in: De Maasgouw, 40(1920), p. 4-7.

Het huis Walburg was gelegen op de rechteroever van de Maas aan de rand van het gehucht Laak ten zuiden van Stevensweert. Het werd in het midden van de zeventiende eeuw gesticht als buitenplaats. Halverwege de jaren tachtig van de twintigste eeuw werd het ruiïneachtige complex gesloopt om plaats te maken voor grindwinning, die echter nooit heeft plaatsgevonden.

Vanuit het complex voerden zichtlanen in drie richtingen: één laan in zuidelijke richting evenwijdig aan de winterdijk op het gehucht Ohé, één in oostelijke richting op het gehucht Laak en een zichtas gericht op de in 1722 gebouwde Hompesche molen. In 1919 kwam het kasteel in handen van nieuwe eigenaren, die rigoureus grote delen van het kasteel lieten slopen. Ook verdwenen in deze jaren het achttiende-eeuwse theehuis, een wind-/watermolen, het zogenoemde 'Panhuys' oftewel de brouwerij, een prieeltje, een kapel en een zogenoemde jagerstoren. Deze objecten dateerden uit de achttiende en negentiende eeuw. Bewaard bleef de achttiende-eeuwse ijskelder, een onderdeel van het panhuis.

Ten noorden van het dorp Laak staat de Sint-Annakapel, oorspronkelijk in opdracht van Josina Walburgis gebouwd, maar in 1896 vervangen door een kapel in neogotische stijl.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen in het dal van de Maas.