Vierkant kasteel De Borcht - Baarlo

  • Informatie
  • Gegevens
  • Documentatie
  • Media
  • Domein
  • Wikipdia

Naam:

De Borcht

Alternatieve benaming(en):

Baarlo, d'Erp, Van Erp-Holt, Holt te Erp

Adres:

Baron van Erplaan 1, Baarlo

Bezoek mogelijkheden:

Nee (wel tijdens exposities)

Omschrijving:

(RCE) Kasteel d'Erp, ook genaamd De Borcht, gelegen binnen een omgrachting. Grotendeels bakstenen hoofdgebouw, XIV-XVIII, bestaande uit een hoofdvleugel en twee lagere zijvleugels aan weerskanten van een binnenpleintje, waarvan de vierde zijde wordt afgesloten door een iets uitspringende toren met, thans dichtgemetselde toegangspoort en mergelstenen bovenbouw; ingang thans in de z.w. zijgevel, op de torenspits en de schilddaken der hoekpaviljoens van de hoofdvleugel in totaal vijf makelaars met windvaantjes, een met wapenschild.

Bouwtype:

Vierkant kasteel

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Kantoorruimte en feest / expositieruimte

Adres:

Baron van Erplaan 1

Plaats:

Baarlo

Gemeente:

Maasbree

Rijksmonument:

26528

Omvang monument:

Hoofdgebouw, zijvleugels en toren.

Documentatie:

  • Rijks Archief in Limburg, Archief Scheres-d'Olne (nr. 16.0521), Maastricht, diverse nummers zie o.a. de nr. 2194.
  • Rijks Archief in Limburg, Archief nr. 16.0503, Maastricht, diverse dozen (19 stuks) met o.a. in doos 1 de leenbrieven van Baarlo 1407-1613, in doos 7 verkoop in 1840 met tekeningen ornamenten.
  • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier D'Erp, Zeist, Documentatie buitenplaatsen.
  • Woerdeman, T., Baarlo restauratie-ontwerp voor parkbos en overige terreinen van kasteel d'Erp, Mheer, Adviesrapport voor de gemeente Maasbree, 1980.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 26528

Kasteel d'Erp, ook wel bekend onder de namen De Borcht, Van Erp-Holt, Holt te Erp, is een rond 1200 gebouwde burcht in Baarlo in Limburg. Het huidige kasteel werd in de 17e eeuw gebouwd. De burcht (de Borcht) werd bewoond door Gerard van Baerle. Omstreeks 1400 werd het eerste kasteel op deze plek gebouwd. Een bewogen geschiedenis volgde met onder andere belegeringen door Willem van Oranje en zijn zoon Frederik Hendrik. Het kasteel dankt zijn naam (d'Erp) aan de familie Van Erp, die het kasteel van 1787 tot 1962 bewoonde c.q. in bezit had. In 1974 werd het kasteel, dat toen eigendom was van de Gemeente Maasbree, volledig gerestaureerd. Het kasteel is al jaren privébezit en niet opengesteld voor bezoekers.

Tot het kasteel behoorde vroeger de Molen van Baarlo, een watermolen die in 1977 is gerestaureerd en sindsdien (weer) maalvaardig is en regelmatig draaiend is te zien.


Ga naar Wikipedia.

Het kasteel De Borcht of Baarlo werd naar de achttiende-eeuwse eigenaren ook d'Erp, Van Erp-Holt of Holt te Erp genoemd. Het is gelegen aan de oostrand van de dorpskern van Baarlo. De grachten worden gevoed door de Boschbeek, die opgestuwd wordt door de stuw van de westelijk van het kasteel gelegen watermolen. Deze watermolen wordt al in 1530 genoemd. Ten noorden van het kasteel ligt een parkbos met slingerende paden uit circa 1850.

In de loop van de zeventiende en het begin van de achttiende eeuw is het kasteel verder vernieuwd, met behoud van zoveel mogelijk oud muurwerk. Aan het einde van de achttiende eeuw was uiteindelijk het binnenplein voor de helft volgebouwd met een galerijvleugel.

In 1850 is de gracht tussen het kasteel en de voorhof gedempt en op de plaats van de ingang een dubbele trap geplaatst.

Nu nog te zien:

-erf

-parkbos uit 1850

-gebouwen

-watermolen

-wegen

-(slot)gracht

-beek

Context:

Gelegen in de nabijheid van de Boschbeek.