Landhuis, klooster? De Raay - Baarlo

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

De Raay

Alternatieve benaming(en):

Ingen Raaij

Adres:

Napoleonsbaan Zuid 26, Baarlo

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Rechthoekig hoofdgebouw, XVIII, onder een later 'chalet'-dak tussen vier frontonachtige topgevels. Twee bijgebouwen, XVII-XVIII, met schilddak aan weerskanten van een hof.

Bouwtype:

Landhuis, klooster?

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Klooster

Adres:

Napoleonsbaan Zuid 26

Plaats:

Baarlo

Gemeente:

Maasbree

Rijksmonument:

26536

Omvang monument:

Hoofdgebouw en bijgebouwen

Documentatie:

 • Rijks Archief in Limburg, Archief Scheres-d'Olne (nr. 16.0521), Maastricht, diverse nummers zie o.a. de nrs. 2338-2339.
 • Rijks Archief in Limburg, Archief nr. 16.0503, Maastricht, diverse dozen (19 stuks) met o.a. in doos 10 de verkoop van Ingen Raaij.
 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier De Raay, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 260.
 • Escaille, E. de l', 'La Seigneurie de Baarloo' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 33(1896 / 97), p. 239-249.
 • Escaille de Lier, H. de l', 'Kroniek van Baarlo onder Maasbree' in: Limburg's Jaarboek, 16(1910), p. 268.
 • Geuskens, P., 'Casper van Baexens (±1706), wel en wee op de Raay te Baarlo' in: De Maasgouw, 110(1991), p. 193-208.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 160-162.
 • Heines, M. et al., Slaegeryen ende krakeel: gedingen in de Heerlijkheid Baarlo in de 17e en 18e eeuw (Baarlose sprokkelingen nr 24), Baarlo, Stichting Historische Werkgroep 'De Borcht', 1992, 132 p.
 • Houben, P. et al., Van Barle tot Baarlo: monumenten uit een rijk verleden, Baarlo, Stichting Historische Werkgroep 'De Borcht' / van Hooren, 1984, 201 p.
 • Manders, G.H.J., Baarlo in oude ansichten, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1972, 38 p.
 • Mialaret, J.H.A., Noord-Limburg, Deel V (provincie Limburg), tweede stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, Staatsdrukkerij, 1937, p. 110.
 • Oever, M. van den, bewerkt door P. Houben, Het riddergoed 'De Raay' (Baarlose sprokkelingen nr. 8), Baarlo, Stichting Historische Werkgroep 'De Borcht', 1984, 62 p.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 199.
 • Salden, A.H., Mededeling in: Kastelen in Limburg / Kastelendag, 1990, Venlo / Arcen.
 • Verzijl, J., 'Het kasteel de Raay te Baarlo' in: De Nedermaas, 15(1937 / 38)8, p. 144-148.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 26536

Kasteel de Raaij is een uit de middeleeuwen daterend kasteel in het Noord-Limburgse Baarlo in de Nederlandse gemeente Peel en Maas, gelegen aan de weg van Kessel naar Venlo. Het huidig gebruik is Hotel-Restaurant/Art-Center.

Op zijn 50 meter ten zuidoosten van het kasteel bevindt zich de Heilige-Familiekapel.

Bouwkundige geschiedenis

Het gebouw is een vierkant witgeschilderd huis dat op middeleeuwse kelders staat. Het dak is in Zwitserse chaletstijl erop gezet rond 1875. De bijgebouwen en het kasteel zijn begin 2000 onder een glazen overkapping gebracht waarbij de muren van het kasteel goed zichtbaar zijn gebleven. Daarnaast is het kasteel door zijn huidige functie vrij toegankelijk. Op het landgoed is een Art Center met replicamakerij en zeefdrukkerij gevestigd.

Eigenaren

De eerste vermelding van bebouwing dateert uit 1236. Eerst genoemde eigenaar (Van der Horst) komt pas in 1326 voor. De oorspronkelijke Frankische Waterburcht werd later een erkend adellijk huis waarvoor een zetel in de Staten gereserveerd was. Via een dochter Catharina kwam het aan haar echtgenoot Hans Willem van Baexem. Hun zoon Caspar trouwde in 1661 met een Getrudis van Broeckhuysen. Vanwege grote schulden werd het verkocht en weer doorverkocht, waardoor het aan Conrard Emanuel van Baexem kwam, die in 1700 zijn zetel in de Staten innam. Zijn zoon Hendrik Leopold werd daarna de bezitter. In 1819 werd het aangekocht door H.F. Hermans. Via zijn dochter kwam het aan haar man, baron de Bossart. Het vererfde en werd in 1917 verkocht aan drie personen. Via doorverkopingen en gebruik als vrouwenklooster (1937-1999) werd het aan een projectontwikkelaar verkocht waarna een hotelgroep de logiesfunctie invulde en een ondernemer het Art center heeft opgezet.

Zie ook

 • Bevrijdingsmonument van Baarlo, bevindt zich in de kasteeltuin.


Ga naar Wikipedia.

Het huis De Raay is gelegen ten zuidoosten (zuidwesten) van het dorp Baarlo aan de rand van de beboste Kesselbergen. De oorspronkelijke naam 'hoff van Rode' suggereert dat hier oorspronkelijk een bosontginning was. Het zeventiende-eeuwse huis had een omgrachting en een afzonderlijk omgrachte voorburcht aan de zuidzijde. In de negentiende eeuw kreeg het huis een oriëntatie naar het oosten, hoewel de toegang via de oorspronkelijke voorburcht aan de zuidzijde behouden is gebleven. De reden hiervoor moet worden gezocht in de aanleg van de nieuwe Napoleonsbaan ten oosten van het huis. Ook het nog bestaande landschapspark werd waarschijnlijk toen aangelegd.

Op de kaart van Tranchot uit 1805 blijkt dat inmiddels aan de hoofdburcht een derde vleugel was toegevoegd, waardoor een vrijwel gesloten bebouwing rond het binnenplein was ontstaan. Waarschijnlijk niet lang daarna veranderde de situatie ingrijpend. Zo werd aan de oostzijde van het hoofdgebouw de huidige smalle onderkelderde zijbeuk toegevoegd. Het huis kreeg een vrijwel vierkante plattegrond met in hoofdlijnen zijn huidige indeling met ingang aan de oostzijde. (…) De andere vleugels werden gesloopt en de grachten grotendeels gedempt, terwijl het voorterrein werd opgenomen in het landschapspark.

Aan de overzijde van de toegang tot het voorplein verrees in 1880 een nieuwe, met een torentje versierde kasteelboerderij, De Raayhof.

In 1980 vond aan de westzijde een uitbreiding plaats.

Bij de restauratie van 2002 werden recente aanbouwen vernieuwd en verrees ten westen van het huis een drukkerij.

Nu nog te zien:

-bebouwing

-erf

Context:

Gelegen op de hogere zandgronden, aan de rand van de Kesselbergen.