Hoeve Roffart - Baarlo

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Roffart

Alternatieve benaming(en):

Roffaerts, Oyen, In ghen Oe

Adres:

De Roffart 5, Baarlo

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Rechthoekig hoofdgebouw, XVIIa, met zadeldak om sporen van oudere vensters en ingangen. De vierkante binnenplaats, verder omgeven door lagere bedrijfsgebouwen, is toegankelijk via een poort, waarboven zich een (verplaatste ?) steen bevindt met het alliantiewapen Van Kessel gen Roffart x Spee, een opschrift en het jaartal 1629.

Bouwtype:

Hoeve

Typologie:

Onbekend

Huidig gebruik:

Wonen

Adres:

De Roffart 5

Plaats:

Baarlo

Gemeente:

Maasbree

Rijksmonument:

26537

Omvang monument:

Hoofdgebouw en bedrijfsgebouwen

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Roffart, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.
 • Vierssen, A., J. Kamphuis, K. Emmens & B. Olde Meierink, Baarlo (Limburg) kasteel-boerderij De Roffaert, Delft, Bureau voor Bouwhistorie Kamphuis, 1996, 153 p.

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 261.
 • Escaille, E. de l', 'La Seigneurie de Baarloo' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 33(1896 / 97), p. 249-253.
 • Escaille de Lier, H. de l', 'Kroniek van Baarlo onder Maasbree' in: Limburg's Jaarboek, 16(1910), p. 268.
 • Flament, A.J.A., 'Monumenten, kunstvoorwerpen enz. in Limburg (Baarlo)' in: De Maasgouw, 18(1896)9, p. 33.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 162-163.
 • Heines, M. et al., Slaegeryen ende krakeel: gedingen in de Heerlijkheid Baarlo in de 17e en 18e eeuw (Baarlose sprokkelingen nr 24), Baarlo, Stichting Historische Werkgroep 'De Borcht', 1992, 132 p.
 • Houben, P. et al., Van Barle tot Baarlo: monumenten uit een rijk verleden, Baarlo, Stichting Historische Werkgroep 'De Borcht' / van Hooren, 1984, 201 p.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 177 (nr. 1017).
 • Jongsma, H. & A. Loosjes, Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland, 3 delen, Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1912-1922, deel 2, p. 20.
 • Manders, G.H.J., Baarlo in oude ansichten, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1972, 38 p.
 • Mialaret, J.H.A., Noord-Limburg, Deel V (provincie Limburg), tweede stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, Staatsdrukkerij, 1937, p. 109.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 199.
 • Salden, A.H., Mededeling in: Kastelen in Limburg / Kastelendag, 1990, Venlo / Arcen.
 • Verzijl, J., 'Genealogie van Kessel genaamd Roffaert' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 68(1932), p. 11-20.
 • Vierssen, A., J. Kamphuis & K. Emmens, 'De Roffaert een kasteel-boerderij te Baarlo' in: Castellogica III, (1993-1997), p. 257-266.
cURL Error: