Verdwenen Westering - Maasbree

  • Informatie
  • Gegevens
  • Documentatie
  • Media
  • Domein

Naam:

Westering

Alternatieve benaming(en):

Westring, Westeringh

Adres:

Westeringlaan 69, Maasbree

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(SB4) Het verdwenen huis Westering was een twee verdiepingen hoog rechthoekig huis van baksteen onder een zadeldak tussen twee topgevels met drievoudig gezwenkte ojiefkanten. In deze gevels waren ook duivengaten aanwezig. Andere sprekende details waren gemetselde tandlijsten en korfboogvensters met houten kruiskozijnen. Het gebouw dateerde getuige het ankerjaartal uit 1613. Bij het gebouw stond een laag schuurtje uit dezelfde tijd.

Opmerking:

In 1944 door oorlogsgeweld verwoest en in 1995 is het laatste restant opgeruimd, thans op de plek 't Kasteelhof.

Bouwtype:

Verdwenen

Typologie:

Moated site, spijker.

Huidig gebruik:

Boerenerf

Adres:

Westeringlaan 69

Plaats:

Maasbree

Gemeente:

Maasbree

Documentatie:

  • Hackeng, R. et al., Inventaris van de archieven van de Gemeente Maasbree, 1545-1939 (1958), 2 delen (inventaris en indices), Maastricht, Provinciale Inspectie der Archieven in Limburg, 1993.

Hier besproken: Klein Westering

Het huis Westering is de huidige boerderij Kasteelhof aan de Weteninghlaan (nummer 63) in de buurschap Westering ten westen van het dorp Maasbree. Dit huis is ontstaan uit een zogenaamde Einzelhof aan de rand van een groot akkercomplex. Deze hof werd tussen 1451 en 1510 gesplitst in de Grote en de Kleine Westeringh. De eigenlijke hof leefde voort als Groot Westering en is nu nog bekend onder de naam Westering. Het afgesplitste erf Klein Westering werd gesticht aan de noordrand van het Speckbroek waar de Everlose Beek stroomde. Op dit erf Klein Westering werd het hier besproken, in 1944 verwoeste, landhuis Westering gebouwd. Het is mogelijk dat de splitsing van de hof in de tweede helft van de vijftiende eeuw te maken had met de wens een versterkt huis te bouwen in een lager gelegen gebied, zodat de gracht kon worden gevoed.

Getuige de kaart van Tranchot uit het begin van de negentiende eeuw lag het huis Westering op een rechthoekig, door een ruime gracht omgeven terrein. De Everlose Beek voedde de gracht. Het erf met de bebouwing was aan de noordoostzijde van het terrein gesitueerd, terwijl de rest van de oppervlakte werd ingenomen door de tuin en de boomgaard. Het erf was aan de voorzijde omsloten door een hoge muur waarin de getoogde toegangspoort was opgenomen. Het in 1944 verdwenen herenhuis lag aan de linkerzijde en bestond uit twee in elkaars verlengde liggende bouwlichamen met zadeldaken.

Nu nog te zien:

-de locatie

Context:

Gelegen in de buurt van de Everlose Beek, op de overgang van hoge naar lage zandgronden.