Kasteel Betlehem - Maastricht

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Betlehem

Alternatieve benaming(en):

Bethlehem, Limale, Huis te Limmel

Adres:

Betlehemweg 2, Maastricht

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Kasteel Bethlehem, thans internationale hotelvakschool. Vier vleugels om een binnenplaats en op de noordoosthoek een ronde toren. XVI, XVIII en XIX. Inwendig een schouw uit 1707.

Bouwtype:

Kasteel

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Schooladministratie

Adres:

Betlehemweg 2

Plaats:

Maastricht

Gemeente:

Maastricht

Rijksmonument:

27936

Omvang monument:

Gehele kasteel

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Betlehem, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Corten, A.J.A.M., Mededeling in: Kastelen in Limburg / Kastelendag, 1989, Venlo / Arcen.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 321.
 • Flament, A.J.A., 'Het kasteel Bethlehem, voorheen huis te Limmel' in: Buiten, 12(1918), p. 544.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 346-347.
 • Habets, Jos., 'De leenen van Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 21(1884), p. 384-386.
 • Hees, F. van, Limburg monumentaal, Maastricht, 1979.
 • Jongsma, H. & A. Loosjes, Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland, 3 delen, Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1912-1922, deel 3, p. N3.
 • Kransberg, D. en H. Mils, Kastelengids van Nederland; Middeleeuwen, Haarlem, 1979, p. 207-209.
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 50.
 • Nispen tot Sevenaer, jhr. E.O.M. van, De monumenten van Geschiedenis en Kunst in de Provincie Limburg, 1e stuk: De monumenten in de gemeente Maastricht, aflevering 5, Den Haag, Staatsuitgeverij, 1953, p. 740-743.
 • Nispen tot Sevenaer, jhr. E.O.M. van, 'Suggestieve onvolledigheid bij onze kroniekschrijvers' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 85(1949), p. 459-464.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 210-211.
 • W., 'Kasteel Bethlehem ontspanningsoord' in: De Nedermaas, 13(1935 / 36)9, p. 71-75.
cURL Error: