Kasteel en bouwhoeve Borgharen - Maastricht

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Borgharen

Adres:

Kasteelstraat 4a, Maastricht

Website:

http://www.kasteelborgharen.nl

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Schilderachtig gesitueerd tussen hoog geboomte op een bij de Maas gelegen terrein, waarvan de omgrachting door de Kanjelbeek gevoed wordt. Woonhuis half ovaal van grondplan, XIII-XVIII, geflankeerd door twee torens, XV-XIXa, en lage zijvleugels, XVII, die een cour d'honneur flankeren. Rijk interieur, voornamelijk in Lodewijk XVI-stijl. Het oude gedeelte van de hoeve, XVII, ligt om een naar het kasteel open ruimte. Het middengedeelte is tengevolge van instorting verdwenen. Ten oosten van de hoeve een bakstenen tuinmuur, in de as van het kasteel onderbroken door een ingang met smeedijzeren deuren. Op het binnen de omgrachting gelegen achterterrein een engelse tuin; omgeven door een bakstenen muur, aan de westkant voorzien van een ingang, 1790.

Bouwtype:

Kasteel en bouwhoeve

Typologie:

Polygonale burcht, woontoren

Huidig gebruik:

Woning

Adres:

Kasteelstraat 4a

Plaats:

Maastricht

Gemeente:

Maastricht

Rijksmonument:

28050

Omvang monument:

Kasteel en hoeve

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier De Bongart, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Anoniem, 'Restauratie-nieuws' in: Nieuws-bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB), 1952 p. 39.
 • Bauer, T., 'Een kasteel - Borgharen? - ingekrast in Mergel' in: Jaarboek Monumentenzorg, 1996, p. 58-64.
 • Borchgrave d'Altena, J. de, Décors anciens d'intérieurs mosans, 4 delen, Liege, 1930, deel 2, p. 191.
 • Corten, A., 'Kasteel Borgharen' in: Limburgs Landschap, 6(1979)22 en 23, p 24-27 en 25-28.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 49.
 • Dingemans, P.A.W. i.s.m. W. van Mulken en J.Th.H. de Win, Inventaris van de archieven der gemeente Borgharen, Maastricht, Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Limburg, 1965, 95 p.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 374-351.
 • Habets, Jos., De voormalige Heerlijkheid Borgharen: eene bijdrage tot de geschiedenis van het Land van Valkenburg, Roermond, J.J. Romen, 1872, 159 p. (Ook in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 10(1873), p. 391-549.)
 • Heijnens, J.M., 'De aloude, nog steeds fiere burcht van Borgharen' in: De Nedermaas, 6(1928 / 29)11, p. 127-130.
 • Hupperetz, W., 'Keukengerei, tafelservies en voedselvoorraad op kastelen. Boedelllijsten van kastelen in Limburg, Brabant en Gelderland in de 15de en 16de eeuw' in: Hupperetz, W. & J.M. van Winter (red.), Dagelijks leven op Limburgse kastelen (1350-1600). Voeding en voedselbereiding, Bijdragen n.a.v. een studiedag in het Limburgs Museum te Venlo 10 maart 1995, Venlo, 1995, p. 119-130.
 • Huygen, C.A., Borgharen van burchttoren tot woonkasteel, Maastricht (Gulden reeks van Limburgse monumenten 1), 1955, 16 p.
 • Huygen, C.A., 'Herziening bouwgeschiedenis kasteel Borgharen' in: De Bronk, 2(1954 / 55)8, p. 243-245.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laatbanken in de Maaslandse Territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 49 en 53 (nrs. 178 en 195).
 • Kransberg, D. en H. Mils, Kastelengids van Nederland; Middeleeuwen, Haarlem, 1979, p. 212-213.
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 45.
 • Linssen, D., H. Rottier en H. Salden, Limburgse kastelen in vogelvlucht, z.p. (Heerlen / Genk), 1980, p. 24-25.
 • Marres, W. en J.J.F.W. van Agt, Zuid-Limburg, uitgezonderd Maastricht, Den Haag, staatsdrukkerij, Deel V (provincie Limburg), derde stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, 1962, p. 72.
 • Moes, E.W. & K. Sluyterman, Nederlandsche Kastelen en Hun Historie, 3 delen, Amsterdam, Elsevier, 1912-1913, deel I, p. 287-310.
 • Nispen tot Sevenaer, jhr. E.O.M. van, 'Suggestieve onvolledigheid bij onze kroniekschrijvers' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 85(1949), p. 459-464.
 • Oirschot, A. van, 'Vrees voor kasteel Borgharen werd geen werkelijkheid' in: Monumenten, (1980)4, p. 39.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 38-39.
 • Renaud, J.G.N., 'Middeleeuwse kastelen in Limburg' in: Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 6de serie, 14(1961), p. 109-140.
 • Reyen, P.E. van, Middeleeuwse kastelen in Nederland, Bussum, Fibulareeks 9, uitgever C.A.J. van dishoeck, 1965.
 • Schulte-van Wersch, C.J.M., 'Het stucwerk van Petrus Nicolaas Ganini en het huis Eyll te Heer-Maastricht' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 116 / 117(1980-1981), p. 285-350.
 • Timmers, J.J.M., 'De laatste bouwphase van het kasteel Borgharen' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 85(1949), p. 645-656.
 • Timmers, J.J.M., 'Een 'galerij' op het kasteel Borgharen in 1653' in: De Maasgouw, 70(1951), p. 16.
 • Timmers, J.J.M., Kasteel Borgharen, z.p. (Maastricht / typeschrift / kopieën), 1968, 7 p.
 • Waltmans, H.J.G., Europa Huis Kasteel Borgharen, Valkenburg (Overdruk uit: De Bronk, aug. 1963), 1963, 8 p.
 • Werumeus Buning, J.W.F., 'Geraamte in het kasteel (Borgharen)' in: Elsevier, (1955)21, p. 17 en 19.
 • Venne, J.M. van de, 'Bijdrage tot de geschiedenis der voormalige heren van Borgharen' in: De Maasgouw, 68(1949), p. 43-48.
cURL Error: