Herenhuis De Burgh - Maastricht

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

De Burgh

Alternatieve benaming(en):

De Burcht

Adres:

Burghtstraat 5, Maastricht

Bezoek mogelijkheden:

Als gast van de horecagelegenheid

Omschrijving:

(RCE) De Burgh, rechthoekig donjonachtig gebouw XIIId-XIVa; sterk gewijzigd XIXb. Tot voor kort aan alle zijden omgeven door een brede gracht.

Bouwtype:

Herenhuis

Typologie:

Woontoren, moated site

Huidig gebruik:

Horeca

Adres:

Burghtstraat 5

Plaats:

Maastricht

Gemeente:

Maastricht

Rijksmonument:

28057

Omvang monument:

Donjon

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier De Burgh, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 149.
 • Geus, J.I. de et al., Huize 'De Burgh' te Heer: internaat sociale jeugdzorg voor debiele meisjes, Utrecht, uitgave van Bureau Kamp- en
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 351-352.
 • Internaatswerk, 1962, 24 p.
 • Gulick, F.W. van, Nederlandsche Kastelen en Landhuizen, Den Haag, Ten Hagen, 1960, p. 479-484.
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 46.
 • Marres, W. en J.J.F.W. van Agt, Zuid-Limburg, uitgezonderd Maastricht, Den Haag, staatsdrukkerij, Deel V (provincie Limburg), derde stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, 1962, p. 221-223.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 116.
 • Venne, J.M. van de, Geschiedenis van Heer, Heer, 1957.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 28057

Ga naar Wikipedia.

De woontoren die de kenmerkende naam De Burgh draagt, is gelegen aan de rand van het Maasterras ten zuidwesten van het dorp Heer, dat op het plateau ligt. De toren staat in het door het Langwater omspoelde broekland.

Het blijft speculeren of het in 1070 genoemde 'castrum te Heer' valt te associëren met de locatie van het huidige kasteel De Burgh. Datzelfde geldt voor het in 1489 genoemde kasteel te Heer. Hoewel de grote vijver in theorie voldoende ruimte heeft geboden aan een (weggegraven) motte met een doorsnede van maximaal 30 meter, is daarvoor geen bewijs. De toren moet onafhankelijk van zo'n burchtheuvel zijn gebouwd en heeft ook geen onderdeel gevormd van een groter kasteel, zoals wel eens is gesuggereerd.'

Ten westen van het kasteel lag een voorburcht met een gebouw dat op tekeningen van J. van Brabant van omstreeks 1850 nog staat afgebeeld. Op de twintig jaar oudere kadasterkaart staan nog enkele andere dienstgebouwen, die dus na de sloop in de Franse tijd zijn herbouwd. De gegevens over de voorburcht gaan terug tot de zestiende eeuw en hebben betrekking op een boerenwoning met stallen, omgeven door een aparte gracht. Westelijk hiervan lag een moestuin, omgeven door een tweede (inmiddels ook verdwenen) grachtenstelsel.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen aan de rand van het Maasterras, aan de oostzijde van de Maas.