Herenhuis Eyll - Maastricht

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Eyll

Alternatieve benaming(en):

De Kroon, Croonenhoff

Adres:

Rijksweg 12, Maastricht

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Rechthoekig herenhuis XVIIIb, de voorgevel met een middenrisaliet, bekroond door een fronton. Inwendig o.a. rijk Lodewijk XVI-stucwerk uit 1789. IJzeren régence tuinhek tussen hardstenen pijlers, XVIIIb, twee paar andere hekpijlers XVIIIb en XIXa. Tuinvaas XVIIIb.

Bouwtype:

Herenhuis

Typologie:

Woontoren, moated site

Huidig gebruik:

Wonen en kantoorruimte

Adres:

Rijksweg 12

Plaats:

Maastricht

Gemeente:

Maastricht

Rijksmonument:

28061

Omvang monument:

Herenhuis, vier hekpijlers, één hek en één vaas.

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Eyll, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen

Literatuur:

 • Anoniem, 'Restauratie-nieuws' in: Nieuws-bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB), 1953, p. 140 en 1954, p. 36.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 151.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 352-354.
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 47.
 • Marres, W. en J.J.F.W. van Agt, Zuid-Limburg, uitgezonderd Maastricht, Den Haag, staatsdrukkerij, Deel V (provincie Limburg), derde stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, 1962, p. 223.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 118.
 • Sassen, D., 'De Genealogie van het geslacht Roebroeck' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 70(1934), p. 41-42.
 • Schulte-van Wersch, C.J.M., 'Het stucwerk van Petrus Nicolaas Ganini en het huis Eyll te Heer-Maastricht' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 116 / 117(1980-1981), p. 285-350.
 • Tromp, H.M.J., Private Country Houses in the Netherlands, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 272-273.
 • Venne, J.M. van de, Geschiedenis van Heer, Heer, 1957.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 28061

Het huis Eyll was gelegen aan de zuidrand van het dorp Heer, dat nu deel uitmaakt van Maastricht. De achttiende-eeuwse buitenplaats ontstond uit een boerderij aan de hoofdstraat van het dorp. Het complex is nu opgedeeld in appartementen en deels als kantoor ingericht.

Over de oudste geschiedenis van huis Eyll is niets bekend. Waarschijnlijk stamde het oorspronkelijk uit de zestiende eeuw en uit die tijd dateert de eerste vermelding.

De vroegste nog aanwezige onderdelen van het oude huis Croonenhoff wijzen op een zestiende-eeuwse voorsprong.

De bouwhoeve in u-vorm ten noorden van het huis werd blijkens een gevelsteen in 1738 ingrijpend verbouwd. Later liet Alard Jan Joseph van Eyll het oude herenhuis transformeren tot een representatief buitenhuis.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen op de overgang van plateau naar riviergebied