Landhuis De Kanjel - Maastricht

  • Informatie
  • Gegevens
  • Documentatie
  • Media
  • Domein

Naam:

De Kanjel

Alternatieve benaming(en):

Mariënwaard, La Grande Suisse

Adres:

Mariënwaard 61, Maastricht

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Voormalig landgoed De Kanjel waarvan het oudste gedeelte (1733) met gepleisterde voorgevel, waarvan de vensteromlijstingen van Naamse steen onderling verbonden zijn door verticale reliëfbanden; in het middenas van de gevel een ingangsomlijsting van Naamse steen en een fronton met reliëf; stoep met smeedijzeren hek; alles XVIIIa. Aan de straat segmentboogvensters in Naamse steen, XVIIIb. De vleugels van mergel en de twee torens aan de straatzijde, XIXd. Omgrachte Franse tuin met vijvers, die door de Kanjelbeek gevoed worden. Twee bakstenen tuinhuisjes (1736) met hoekblokken van mergel en segmentboogvensters en -ingangen in Naamse steen. Inwendig régence-stucwerk.

Bouwtype:

Landhuis

Typologie:

Onbekend

Huidig gebruik:

Pension

Adres:

Mariënwaard 61

Plaats:

Maastricht

Gemeente:

Maastricht

Rijksmonument:

326352

Omvang monument:

Huis met vleugels, twee bakstenen tuinhuisjes

Documentatie:

  • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Mariënwaard, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

  • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 317.
  • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 360-361.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 326352

De buitenplaats De Kanjel ligt aan de straatweg van Maastricht naar Meerssen, en maakt deel uit van een reeks achttiende-eeuwse buitenplaatsen ten noordoosten van Maastricht. Opvallend is de ligging van het landhuis op de noordwesthoek van het terrein, terwijl de bijbehorende geometrische tuinaanleg op 500 meter ten zuidoosten van het huis in het dal van de Kanjelbeek werd aangelegd. Sinds 1880 draagt het huis de naam La Grande Suisse, ter onderscheiding van de op de plaats van de hoeve De Kanjel gebouwde villa Kanjel, oftewel La Petite Suisse (nu Dr. Poelsoord).

Het landgoed werd in 1877 gekocht door uit Duitsland verdreven zusters franciscanessen. Zij stichtten er het klooster en meisjespensionaat Marienwaard. De Kanjel is nu omgebouwd tot appartementencomplex.

Op de plaats van de oude hoeve werd in 1880 voor mevrouw Weustenraedt-Regout de villa Kanjel gebouwd. Samen met een uitgestrekt landschapspark werd dit deel van het landgoed afgesplitst onder de naam La Petite Suisse, dat in de twintigste eeuw is ingericht als herstellingsoord.

Over de voorganger van achttiende-eeuwse buitenhuis De Kanjel is niets bekend. Het nieuwe huis uit 1733 had een u-vormige plattegrond, waarvan de zuidelijke vleugel nog aanwezig is. De noordelijke vleugel is door nieuwbouw vervangen.

Nadat De Kanjel in 1877 eigendom van de zusters franciscanessen was geworden, volgden uitbreidingen en verbouwingen die resulteerden in een uitgebreid complex aan de oostzijde; dit werd later weer afgebroken.

Het hek vormt het begin van een achttiende-eeuwse laan die naar het geometrische tuinencomplex in het dal van de Kanjelbeek leidt. De as wordt geflankeerd door vierkante visvijvers en door met sloten omgeven rechthoekige bospercelen. Dit waardevolle terrein wordt evenwel bedreigd.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen op een zandige verhoging in het dal van de Kanjelbeek, op een Maasterras.