Herenhuis Meerssenhoven - Maastricht

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Meerssenhoven

Alternatieve benaming(en):

Mertzena

Adres:

Meerssenhoven 200-202, Maastricht

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) In de huidige vorm uit 1743-1744. Omgracht herenhuis met vooruitspringende zijvleugels; economiegebouwen aan weerskanten van een voorplein, dat door poortpaviljoen toegankelijk is. Het herenhuis heeft een betrekkelijk gaaf interieur in Lodewijk XV- / Lodewijk XVI-stijl. Achter het herenhuis een symmetrisch aangelegd park.

Bouwtype:

Herenhuis

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Kantoor / Bedrijfhuisvesting & atelier

Adres:

Meerssenhoven 200-202

Plaats:

Maastricht

Gemeente:

Maastricht

Rijksmonument:

519509

Omvang monument:

Huis, economiegebouwen, poortpaviljoen en park.

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Meerssenhoven, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Anoniem, Meerssenhoven, beheersvisie 1991-2001, Elburg, Stichting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen, 1991
 • Avl., 'Enige geschiedkundige aantekeningen betreffende het kasteel Meerssenhoven' in: Ons Heem, 8(1959)4, p. 96.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 216.
 • Eversen, H.P.H., 'De inneming van Meerssenhoven; eene episode uit de geschiedenis van Maastricht tijdens de regeering van Jan van Horn, bisschop van Luik' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 4(1867), p. 393-410.
 • Eversen, J.M.H., 'Eene bijdrage tot de geschiedenis der heeren van het adellijk huis van Meerssenhoven, onder de voormalige heerlijkheid van Itteren gelegen' in: De Maasgouw, 26(1904), p. 77 en 87.
 • Flament, A.J.A., 'Het kasteel Meerssenhoven' in: Buiten, (1918), p. 349.
 • Geyssens, J. 'Renier de Berghe, seigneur de Meerssenhoven, drossard de Dalhem 1369-1451' in: Visé, (1912).
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 364-466.
 • Habets, J., 'De Loonsche leenen in het tegenwoordige hertogdom van Limburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 5(1871), p. 102.
 • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 21(1884), p. 299-303.
 • Hees, F. van, Maastricht monumentaal, Maastricht, 1979.
 • Jongsma, H. & A. Loosjes, Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland, 3 delen, Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1912-1922, deel 3, p. N3-4.
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 49.
 • Linssen, D., H. Rottier en H. Salden, Limburgse kastelen in vogelvlucht, z.p. (Heerlen / Genk), 1980, p. 68-69.
 • Marres, W. en J.J.F.W. van Agt, Zuid-Limburg, uitgezonderd Maastricht, Den Haag, staatsdrukkerij, Deel V (provincie Limburg), derde stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, 1962, p. 295-300.
 • Olislagers, L., Olislagers, een Maastrichts magistratengeslacht en heer van Neer, Itteren en Meerssenhoven, Gronsveld, uitg. Olislagers, 1994, 117 p.
 • Schulte- van Wersch, C.J.M., 'Het stucwerk van Petrus Nicolaas Ganini en het huis Eyll te Heer-Maastricht' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 116 / 117(1980-1981), p. 285-350.
 • Timmers, J.J.M., 'Van renaissance tot romantiek' in: Synthese, twaalf facetten van cultuur en natuur in Zuid-Limburg, p. 211-247.
 • Tromp, H.M.J. & T. Henri-Buitenhuis (red.), Historische buitenplaatsen in particulier bezit, Utrecht, Het Spectrum, 1991, p. 237.
 • Tromp, H.M.J., Private Country Houses in the Netherlands, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 281-283.
cURL Error: