Herenhuis Meerssenhoven - Maastricht

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Meerssenhoven

Alternatieve benaming(en):

Mertzena

Adres:

Meerssenhoven 200-202, Maastricht

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) In de huidige vorm uit 1743-1744. Omgracht herenhuis met vooruitspringende zijvleugels; economiegebouwen aan weerskanten van een voorplein, dat door poortpaviljoen toegankelijk is. Het herenhuis heeft een betrekkelijk gaaf interieur in Lodewijk XV- / Lodewijk XVI-stijl. Achter het herenhuis een symmetrisch aangelegd park.

Bouwtype:

Herenhuis

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Kantoor / Bedrijfhuisvesting & atelier

Adres:

Meerssenhoven 200-202

Plaats:

Maastricht

Gemeente:

Maastricht

Rijksmonument:

519509

Omvang monument:

Huis, economiegebouwen, poortpaviljoen en park.

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Meerssenhoven, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Anoniem, Meerssenhoven, beheersvisie 1991-2001, Elburg, Stichting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen, 1991
 • Avl., 'Enige geschiedkundige aantekeningen betreffende het kasteel Meerssenhoven' in: Ons Heem, 8(1959)4, p. 96.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 216.
 • Eversen, H.P.H., 'De inneming van Meerssenhoven; eene episode uit de geschiedenis van Maastricht tijdens de regeering van Jan van Horn, bisschop van Luik' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 4(1867), p. 393-410.
 • Eversen, J.M.H., 'Eene bijdrage tot de geschiedenis der heeren van het adellijk huis van Meerssenhoven, onder de voormalige heerlijkheid van Itteren gelegen' in: De Maasgouw, 26(1904), p. 77 en 87.
 • Flament, A.J.A., 'Het kasteel Meerssenhoven' in: Buiten, (1918), p. 349.
 • Geyssens, J. 'Renier de Berghe, seigneur de Meerssenhoven, drossard de Dalhem 1369-1451' in: Visé, (1912).
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 364-466.
 • Habets, J., 'De Loonsche leenen in het tegenwoordige hertogdom van Limburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 5(1871), p. 102.
 • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 21(1884), p. 299-303.
 • Hees, F. van, Maastricht monumentaal, Maastricht, 1979.
 • Jongsma, H. & A. Loosjes, Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland, 3 delen, Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1912-1922, deel 3, p. N3-4.
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 49.
 • Linssen, D., H. Rottier en H. Salden, Limburgse kastelen in vogelvlucht, z.p. (Heerlen / Genk), 1980, p. 68-69.
 • Marres, W. en J.J.F.W. van Agt, Zuid-Limburg, uitgezonderd Maastricht, Den Haag, staatsdrukkerij, Deel V (provincie Limburg), derde stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, 1962, p. 295-300.
 • Olislagers, L., Olislagers, een Maastrichts magistratengeslacht en heer van Neer, Itteren en Meerssenhoven, Gronsveld, uitg. Olislagers, 1994, 117 p.
 • Schulte- van Wersch, C.J.M., 'Het stucwerk van Petrus Nicolaas Ganini en het huis Eyll te Heer-Maastricht' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 116 / 117(1980-1981), p. 285-350.
 • Timmers, J.J.M., 'Van renaissance tot romantiek' in: Synthese, twaalf facetten van cultuur en natuur in Zuid-Limburg, p. 211-247.
 • Tromp, H.M.J. & T. Henri-Buitenhuis (red.), Historische buitenplaatsen in particulier bezit, Utrecht, Het Spectrum, 1991, p. 237.
 • Tromp, H.M.J., Private Country Houses in the Netherlands, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 281-283.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 519509

Meerssenhoven is gelegen ten zuidwesten van Bunde. Oorspronkelijk lag het op de linkeroever van de Geul. Het achttiende-eeuwse complex met geometrische rechthoekige aanleg ligt nu aan de rand van het industriegebied rond de Beatrixhaven van Maastricht.

Het huidige kasteel Meerssenhoven is in 1743-1744 gebouwd ter vervanging van een ouder kasteel, waarvan restanten terug te vinden zijn in veertiende-eeuws breuksteenmetselwerk. Aan de overkant van de weg, die aanvankelijk rechtdoor naar Itteren liep, staan nog twee schuren (…).

Het huis zelf, dat op een omgracht terrein ligt, bestaat uit een hoofdgebouw met twee vooruitspringende vleugels.

Aan de achterzijde (…) is het huis door een bruggetje verbonden met het formele park, dat in de as van het huis een met linden beplante hoofdlaan heeft. Halverwege wordt die gekruist door een soortgelijke laan. Aan het einde bevond zich een labyrint van coniferen.

In de dienstgebouwen aan de westkant, waar oorspronkelijk de koetshuizen en paardenstallen waren ondergebracht, zijn enkele woningen gerealiseerd.

In 1955 werd het gekocht door de Broedercongregatie van Sint-Jozef te Heerlen, die het inmiddels ook weer van de hand heeft gedaan. Het is tegenwoordig in gebruik als kantoor.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen op oorspronkelijk de westelijke oever van de Geul.