Boerderij Ravenhof - Maastricht

  • Informatie
  • Gegevens
  • Documentatie
  • Media
  • Domein

Naam:

Ravenhof

Alternatieve benaming(en):

Jonker Rave, Huize Ravekamp

Adres:

Ambyerstraat Zuid 79, Maastricht

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(MIP) Nieuwe boerderij uit circa 1928. Het woonhuis heeft een vierkant grondplan. De voorgevel heeft twee vooruitspringende geveldelen, eindigend in topgevels, waarin ronde venstertjes. De deur is geplaatst in het terugliggende middendeel van de gevel. Balkon met houten hekwerk in de tweede bouwlaag. Delen van de gevels zijn verfraaid met horizontale gemetselde ribbels. Breukstenen plint. De vensters zijn voorzien van luiken. Het bedrijfsgedeelte is sober en traditioneel uitgevoerd en bevindt zich achter het woonhuis.

Bouwtype:

Boerderij

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Wonen

Adres:

Ambyerstraat Zuid 79

Plaats:

Maastricht

Gemeente:

Maastricht

Documentatie:

  • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Ravenhof, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

  • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 11.
  • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 371-372.
  • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 44.
cURL Error: