Kasteelberg met fundamenten De Thombe - Maastricht

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

De Thombe

Alternatieve benaming(en):

Ouden Borg, Ouborch, Vetus Castrum, De Oude Tombe, Spaanse Heuvel, Brommelentrom, Franse Batterij

Adres:

Sint Pietersberg , Maastricht

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RDMZ i.c.m. ROB) Resten van een laat-middeleeuwse motte. De kasteelberg heeft een diameter van circa 30 meter.

Bouwtype:

Kasteelberg met fundamenten

Typologie:

Motte

Huidig gebruik:

Loofbos

Adres:

Sint Pietersberg

Plaats:

Maastricht

Gemeente:

Maastricht

Rijksmonument:

28021

Omvang monument:

Resten motte

Literatuur:

 • Anoniem, Verslag der gemeentelijke commissie voor de bewaring van geschiedkundige gedenkstukken te Maastricht over het jaar 1920, Maastricht 1921, p. 2.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, p. 374.
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 54.
 • Nispen tot Sevenaer, jhr. E.O.M. van, De monumenten van Geschiedenis en Kunst in de Provincie Limburg, 1e stuk: De monumenten in de gemeente Maastricht, aflevering 5, Den Haag, Staatsuitgeverij, 1953, p. 746-757.
 • Schaïk, D.C. van (e.a.), De Sint Pietersberg. Met een aanvullend gedeelte van 1938-1983, Thorn, EF en EF, Thorn.
 • Wintershoven, E.D.M. van, 'De oude Borg van Sint Pieter' (met naschrift van de redactie) in: De Maasgouw, 40(1920), p. 13-14, 48 en 79-80.
 • Wouters, H.H.E., 'Les résidences princières à Maestricht' (o.a. de 'Oude borch' te Sint Pieter) in: Bulletin Vieux Liège, (1957)117 / 118, p. 147.
 • Sprenger, J., 'Beknopt overzicht der voor- en vroeghistorische oudheden en hun vindplaatsen in de gemeente Maastricht' in: Oudheidkundige Mededelingen van het Rijksmuseum van Oudheiden te Leiden, 29(1948), p. 15-42.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 28021

De Tombe is een van oorsprong vroeg-middeleeuwse motte op de Sint-Pietersberg in het zuiden van de Nederlandse gemeente Maastricht. Het restant van de motte ligt langs de Van Schaikweg op de westflank van de Sint-Pietersberg aan de rand van het ENCI-bos. Ten westen van de motte ligt de Groeve de Tombe en ten zuiden van de motte ligt het ENCI-bos.

Franse, Spaanse en Staatse legers hebben de motte in het verleden gebruikt om de stad Maastricht te bestoken.

Door het gebruik van de versterking bij diverse belegeringen, werd de motte ook wel Spaanse Heuvel, Franse Fort, Franse Batterij of Napoleonsberg genoemd. Enkele andere namen zijn Oude Tombe, Ouden Borg, Ouborch, Altborch, Vetus Castrum en Brommelentom (= Bramentombe?). Deze namen worden genoemd in oude documenten, waarbij vooral naburige percelen worden aangeduid ("nabij de Ouborch").

Van oorsprong stond boven op de motte een donjon, die echter al in de 14e eeuw verlaten was. Fundamenten van deze vierkante toren zijn in 1920 blootgelegd. In de 17e eeuw had De Tombe het aanzicht van een schans. Van de bebouwing is anno 2016 niets meer te zien. Wel is er nog een restant van de gracht aanwezig. De top van de heuvel is verstoord door recente ingravingen. De kasteelberg heeft een doorsnede van 30 meter en een hoogte van 8 meter.

Wat nog over is van de motte is volledig gerestaureerd door de huidige eigenaar, de vereniging Natuurmonumenten. De Tombe heeft vanwege de zeldzaamheid van het object en het cultuurhistorisch belang de status van rijksmonument.

Externe links

 • Informatie over rijksmonumentnummer 28021
 • Dit kasteel op de website Nederlandse Middeleeuwse Kastelen


Ga naar Wikipedia.

De Thombe is waarschijnlijk een motte die ook onder de namen Oude Borg, Ouborch, Vetus Castrum, De Oude Tombe, Spaanse Heuvel, Brommelentrom en Franse Batterij bekend is. Hij ligt ten westen van Maastricht op de westelijke helling van de Sint-Pietersberg, iets ten zuiden van de oude weg tussen Sint-Pieter en het in het Jekerdal gelegen goed Neckum.

Rond 1840 bestond het terrein waarop De Thombe lag geheel uit heideveld en was eigendom van de gemeente Sint-Pieter, die het terrein omstreeks 1885 met bomen beplantte.

De Thombe is gelegen op een strategisch gelegen uitloper aan de westzijde van de Sint-Pietersberg, waarvandaan het Jekerdal naar beide zijden goed is te overzien. Het betreft een motte met een doorsnede van 30 meter en omgeven door een droge gracht. In 1920 is deze locatie onderzocht door een gemeentelijke commissie 'tot bewaring van geschiedkundige gedenkstukken te Maastricht'. Hierbij zijn fundamenten van een middeleeuwse toren gedeeltelijk opgegraven. De motte grenst aan een oude mergelgroeve en wordt daardoor in haar voortbestaan bedreigd.

Momenteel is de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten er eigenaar van.

Context:

Gelegen op de westelijke helling van de Sint-Pietersberg aan de oostzijde van het Jekerdal