Kasteel De Torentjes - Maastricht

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

De Torentjes

Alternatieve benaming(en):

Bevors, Beaufort, Beauvors, Beissels Toren, 't Spreewarts Thoorenthien

Adres:

Lage Kanaaldijk 63, Maastricht

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Laatgotisch complex van mergel uit 1526, oorspronkelijk genaamd Beauvors. Hoofdgebouw met vierkant torentje, opgetrokken uit mergelsteen en baksteen op rechthoekige plattegrond. Zadeldak tussen trapgevels aan de korte zijden. Sierankers uit de bouwtijd.

Bouwtype:

Kasteel

Typologie:

moated site

Huidig gebruik:

Wonen

Adres:

Lage Kanaaldijk 63

Plaats:

Maastricht

Gemeente:

Maastricht

Rijksmonument:

27963

Omvang monument:

Hoofdgebouw, toren en annex.

Literatuur:

 • Anoniem, Geïllustreerde catalogus van den completen inboedel ... zich bevindende in Huize "de Torentjes" (Museum) te St. Pieter ... behoorende tot den inboedel van wijlen den Heer N.H.C.G. Gilissen, ... waarvan de publieke veiling zal plaats hebben in Huize "de Torentjes" op Maandag 17, Dinsdag 18 en Woensdag 19 Juni 1935, z.p., 1935, 42 p. (op de omslag staat: Catalogue illustre du mobilier complet ... se trouwant au Chateau "de Torentjes" (Musee) a St. Pierre ... dependant de la succession de feu
 • Mr. N.H.C.G. Gilissen ....)
 • Anoniem, Miscellanea Trajectensia, Maastricht, 1962, plaat 10 tegenover p. 288.
 • A.V.O, 'Een wandeling naar Lichtenberg' in: De Nedermaas, 1(1922 / 23)1, p. 3-7.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 432.
 • Franquinet, G.D., 'Biselstoren te St. Pieter bij Maestricht: (Huis De Torentjes)' in: De Maasgouw, 4(1882), p. 640.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 374-377.
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982.
 • Nispen tot Sevenaer, jhr. E.O.M. van, De monumenten van Geschiedenis en Kunst in de Provincie Limburg, 1e stuk: De monumenten in de gemeente Maastricht, aflevering 5, Den Haag, Staatsuitgeverij, 1953, p. 767-768.
 • Philippens, J., ''De Torentjes' te St. Pieter' in: De Maasgouw, 47(1927), p. 51 en 70.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 292.
 • Schaïk, D.C. van (e.a.), De Sint Pietersberg. Met een aanvullend gedeelte van 1938-1983, Thorn, EF en EF, Thorn.
 • Vincent, A., 'Le type 'beaufort' en toponymie' in: Hand. Comm. Topon. Dialectol. 9(1935), p. 121.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 27963

Ga naar Wikipedia.

Het kasteelachtige landhuis De Torentjes is gelegen tegen de zuidhelling van de Sint-Pietersberg aan de rand van Maastricht. Naar welke toren(tjes) de naam verwijst, is niet precies duidelijk. In de zestiende en zeventiende eeuw werd het huis naar de toenmalige eigenaren de Beisel- of Spreeuwarttoren genoemd.

Over de bouwgeschiedenis van het kasteel bestaat onduidelijkheid. De vijftiende-eeuwse vermelding van een wijngaard met een huis wijst niet bepaald op een representatief, en zeker niet op een versterkt gebouw.

Aan het einde van de zeventiende eeuw werd het omschreven als 'seker caduijck huijs genaempt Spreeuwarts Thoorentien', hetgeen duidt op een vervallen toestand.

Op de kadastrale minuut uit 1830 zien we een langgerekt noord-zuidgericht complex, bestaande uit verschillende bouwvolumes, die niet nader te identificeren. Op dat moment was het niet als landhuis, maar als boerderij in gebruik. Tegenwoordig is De Torentjes een complex tegen de helling van de Sint-Pietersberg en heeft aan de oostzijde een terras met op de noordoostelijke hoek een paviljoentje.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen tegen de noord-oosthelling van de Sint-Pietersberg aan de westzijde van de Maas.