Kasteelachtig landhuis met voorburcht (besloten hoeve) Mheer - Mheer

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Mheer

Adres:

Dorpsstraat 6, Mheer

Website:

http://www.kasteelmheer.nl

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Kasteel Mheer, midden XVII, herbouwd op de natuurstenen grondslagen van een middeleeuws slot, beslaat vier zijden van een binnenhof.

Aan de zuidoostzijde een ronde toren, die met de noord-, oost- en westvleugel het oudste gedeelte vormt. De 17de-eeuwse gevel van de latere voorvleugel is in 1927 vervangen door een imitatie-laat-gotische gevel.

Voorburcht met drie vleugels om een plein, XVII. Aan de noordoostkant een voluutgevel en een ronde toren. Een tweede ronde hoektoren naast de rijke ingangspartij uit 1612.

In het herenhuis enige schouwen, 1514, ± 1600, 1662, XVIIIb en XIX. Ten noorden van het huis een Engelse tuin.

Bouwtype:

Kasteelachtig landhuis met voorburcht (besloten hoeve)

Typologie:

moated site (?)

Huidig gebruik:

Woondoeleinden en agrarische doeleinden

Adres:

Dorpsstraat 6

Plaats:

Mheer

Gemeente:

Eijsden-Margraten

Rijksmonument:

34739

Omvang monument:

Kasteel en voorburcht

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Mheer, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Anoniem, Oude foto's uit negen dorpen : Banholt, Bemelen, Cadier en Keer, Eckelrade, Margraten, Mheer, Noorbeek, Scheulder, Sint-Geertruid, Sint-Geertruid / Margraten, Uitgave van de heemkundevereniging Sint-Geertruid / Margraten, meerdere delen, vanaf 1989.
 • Anoniem, Mheer beheersplan 1987-1997, Elburg, Stichting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen, 1987.
 • Augustus, L., 'Vlengendaal en de schouw van kasteel Mheer' in: Land van Herle, 29(1979), p. 95-97.
 • Belonje, J., 'De herkomst van de wapenschilden op de schouw van kasteel Mheer' in: Land van Herle, 29(1979), p. 90-94.
 • Corten, A.J.A.M., Mededeling in: Kastelen in Limburg / Kastelendag, 1991, Venlo / Arcen.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg Neerlandais, de la période féodale à nos jours, 2 delen, (opnieuw gepagineerde overdruk met index uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937), Maastricht, Van Aelst, p. 340.
 • Damen, C., 'Imstenraadse bijdragen II en III' in: Land van Herle, 9(1959), p. 115-122 en 10(1960), p. 8-19.
 • Franquinet, E., '(Het kasteel van) Mheer' in: Buiten, (1936), p. 301.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 488-491.
 • Haan, W.F.H. de, 'Het kasteel van Mheer' in: Heemschut, (1938), p. 17.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse Territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 28 (nr. 92).
 • Koreman, J.G.J., Inventaris van de archieven der gemeente Mheer, Maastricht, Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in
 • Limburg, 1950, 278 p.
 • Kransberg, D. en H. Mils, Kastelengids van Nederland; Middeleeuwen, Haarlem, 1979, p. 235-238.
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 61.
 • Leerssen, J. en W. Senden, Historische verkenning van Mheer, Maastricht, Gadet, 1995, 159 p.
 • Linssen, D., H. Rottier en H. Salden, Limburgse kastelen in vogelvlucht, z.p. (Heerlen / Genk), 1980, p 70-71.
 • Nederlands Adelsboek, 1915, p. 171-176 en 1984, p. 162-163.
 • Nispen tot Sevenaer, E.O.M. van, 'De monumenten van Valkenburg en omgeving (Kasteel Mheer)' in: Bulletin KNOB, (1929), p. 90.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 305-306.
 • Quix, Chr., Die Königliche Kapelle und das ehemalige Nonnenkloster auf dem Salvatorsberge, Aachen, 1829.
 • Reyen, P.E. van, Middeleeuwse kastelen in Nederland, Bussum, Fibulareeks 9, uitgever C.A.J. van dishoeck, 1965.
 • Roijen, A.P., Geschiedenis van: die borch van Liebeek, 't huis en kasteel van Mheer en Reijmerstock, Banholt, uitgave van A.P. Roijen, ca. 1965, 48 p.
 • Russel, Jos., De heerlijkheid Geleen: hare voormalige heeren, inwoners, geregt, gebruiken. (Bevat tevens: Aanteekeningen over de voormalige Heerlijkheid Mheer en hare bezitters, p. 121-143), Sittard, Alberts, 1860, 143 p, (in 1974 een fotomech. herdruk bij Europese Bibliotheek te Zaltbommel)
 • Ryckel, A. de, 'La cour féodale de l'ancien duché du Limbourg' in: Bulletin de la Societé d'Art et d'Histore du Diocèse de Liège, 1895, p. 303.
 • Ryckel, A.M. de, 'Les Fiefs du Comté de Dalhem' in: Bulletin de la Société d'Art et d'Histoire du diocèse de Liège, 17(1908), p. 272-384.
 • Schulte, A.G., 'Kasteel Mheer, wisselwerking tussen huis en hoeve' in: De Woonstede, (1990)3, nr 87, p 21-32.
 • Schulte, A.G. et al., Margraten, Mheer en Noorbeek, Zeist, Rijksdienst voor de Monumentenzorg / Zwolle, Waanders Uitgevers, Derde aflevering in De Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst. De provincie Limburg, 1991, p. 60-67 en 244-277.
 • Tromp, H.M.J. en P.F.M. van Oosterhout, 'De beheersplannen van de Stichting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen' in: Groen, vakblad voor stad en landschap, 44(1988), p. 32-35.
 • Tromp, H., 'Tuin- en parkaanleg' in: De Woonstede, (1990)3, nr 87, p 33-36.
 • Tromp, H.M.J. & T. Henri-Buitenhuis (red.), Historische buitenplaatsen in particulier bezit, Utrecht, Het Spectrum, 1991, p. 239.
 • Tromp, H.M.J., Private Country Houses in the Netherlands, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 283-284.
 • Verzijl, J.J.M.H., 'Limburgsche kastelen. Het kasteel van Mheer' in: De Nedermaas, 12(1934 / 35)6, p. 98-103.
 • Vrijdag, E.C.H.M., 'Laathoven te Mheer' in: De Maasgouw, 67(1948), p. 59-61.
 • Vrijdag, E.C.H.M., 'De voogdij van Mere' in: De Maasgouw, 69(1950), p. 6-8.
cURL Error: