Dwars woonhuis Het Stenen Huis - Sint Geertruid

  • Informatie
  • Gegevens
  • Documentatie
  • Media
  • Domein
  • Wikipdia

Naam:

Het Stenen Huis

Alternatieve benaming(en):

Poorthof

Adres:

Burgemeester Wolfsstraat 32, Sint Geertruid

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Stenen huis, van mergel, met zadeldak afgesloten door trapgevels XVI-XVII. Inwendig een laatgotische schouw.

Bouwtype:

Dwars woonhuis

Typologie:

Rechthoekige burcht

Huidig gebruik:

Woondoeleinden

Adres:

Burgemeester Wolfsstraat 32

Plaats:

Sint Geertruid

Gemeente:

Eijsden-Margraten

Rijksmonument:

34695

Omvang monument:

Huis

Documentatie:

  • Anoniem, Sint Geertruid, Moerslag en Bruisterbosch, gemeente Margraten: toelichting bij het besluit tot aanwijzing van Sint Geertruid, Moerslag en Bruisterbosch (gemeente Margraten) als beschermd dorpsgezicht, Zeist, Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 1987, 18 p.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 34695

Een zadeldak is een zeer gangbaar type dak, dat bestaat uit twee tegen elkaar geplaatste hellende dakschilden die elkaar in de nok snijden. Als de dakschilden ongelijk van lengte zijn, spreken we van een mank of asymmetrisch zadeldak.

Toepassing

Deze dakvorm is vanwege zijn eenvoud het meest voorkomende type woningdak in grote delen van Europa, met name bij traditionele ontwerpen. Afhankelijk van de oriëntatie ten opzichte van de zon leent het zadeldak zich goed voor plaatsing van zonnepanelen. Tussen de keerkringen vereist dat een vrij plat dak, op hogere breedtegraden moet het dak voor een optimaal rendement puntiger zijn vanwege de lagere stand van de zon.

Een nadeel van het zadeldak is de windgevoeligheid: de topgevels krijgen veel winddruk te verduren. In de traditionele bouwpraktijk, waar men zuinig was met materiaal, werd de gevel in winderige gebieden niet verzwaard, maar werd de druk afgeleid met afschuiningen: het wolfsdak, met een bovenaan afgeschuinde punt, of het schilddak, met een volledige afschuining tot aan de dakgoot. Door de extra driehoeken die daarbij ontstaan zijn deze typen niet alleen qua vorm, maar ook door hun constructie beter bestand tegen de winddruk.

Minder algemeen zijn kerktorens met een zadeldak, de zadeldaktorens.

Opbouw

Een met pannen gedekt zadeldak wordt traditioneel opgebouwd uit onder andere:

  • spanten met gordingen;
  • het dakbeschot;
  • de pannenlatten op tengels voor de dakpannen.

De moderne uitvoering bestaat uit zelfdragende dakelementen die van goot tot nok lopen. Deze elementen zijn dan voorzien van isolatie, een dampremmende laag en panlatten.

Galerij


Ga naar Wikipedia.

Het Steenen Huis in het dorp Sint-Geertruid is aan de westzijde ingebouwd door de huizen van de Burgemeester Wolfstraat en aan de noordzijde door de parochiekerk. De geslotenheid van het complex komt tot uiting in de zestiende-eeuwse naam Poortho(e)f.

Deze voormalige edelmanswoning dateert minstens uit de vijftiende eeuw. De oudste naam, de Poorthoef, bleef nog tot in de achttiende eeuw in gebruik. In de eerste helft van de negentiende eeuw is het huis gedeeltelijk omgebouwd om het voor bewoning door meerdere gezinnen geschikt te maken. Dat is zo gebleven tot de brand in 1976. Daarna is het gerestaureerd door de Stichting Nieuwland en vervolgens overgedragen aan de Stichting Het Steenen Huis, die het huis beheert.

Het Steenen Huis is gelegen op een kavel van zo'n 33 x 41 meter met aan de rand een agrarische bebouwing en aan de straatzijde een poort. Aan die poort zal de naam Poortho(e)f zijn ontleend. In het midden en iets naar het noorden staat het Steenen Huis, dat een oppervlakte heeft van 8 x 15 meter.

Context: gelegen op het plateau van Margraten.