Ruïne Blitterswijck - Blitterswijck

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Blitterswijck

Alternatieve benaming(en):

Blitterswijk

Adres:

Bij de Maasweg , Blitterswijck

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(SB4 a.h.v. A.G. Schulte, 1997) Resten van een kasteel op voormalig omgracht terrein met rechthoekige grondslag. Het metselwerk in staand verband van de 27 cm lange bakstenen duidt op een 14de-eeuwse oorsprong. In de kelders bevinden zich tongewelven met steekgewelven. Het kasteel was in de 17de, 18de eeuw en 19de eeuw gemoderniseerd en grondig verbouwd. Het kasteel is tot ruïne vervallen sinds 1945. De voorhofgebouwen waren al voor WO II verdwenen.

Bouwtype:

Ruïne

Typologie:

Rechthoekig kasteel

Huidig gebruik:

Geen

Adres:

Bij de Maasweg

Plaats:

Blitterswijck

Gemeente:

Venray

Documentatie:

 • Oltmans, A., Inventaris van het archief der heerlijkheid Blitterswijk en Wanssum, z.p. z.j. (Handschrift berustend bij het Rijksarchief Limburg te Maastricht)
 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Blitterswijck, Zeist, Documentatie buitenplaatsen

Literatuur:

 • Beterams, P., M.J.A.R. Dittrich et al., Blitterswijck: Noord-Limburgs dorp met een rijke historie, een verzameling van herinneringen aan Blitterswijk in vroeger tijden, s.l. (Afferden), Minoprint, 1981, 371 p.
 • Beurden, A.F. van, Dading van Derck van Lynden, heer van Blitterswijck, met Peter van Hegelsums kinderen de anno 1515, Sittard, Overdruk uit Limburgs Jaarboek 1907, 1907, 3 p.
 • Beurden, A.F. van, Het Lijffgewins Legerboeck van Swolgen, van het huis Blitterswijck 1600-1637, Sittard, Claessens, Overdruk uit Limburgs Jaarboek 12(1906), p. 34-48, 16 p.
 • Beurden, A.F. van, 'Blitterswijck' in: Limburg's Jaarboek, 17(1911), p. 96-106.
 • Beurden, A.F. van, 'Een en ander uit de geschiedenis der kasteelheren van Blitterswijck' in: Buiten, 5(1911), p. 275.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 303.
 • Dreiskämper, P., 'Thonis Ongewassen en Johan Copper: leven op Blitterswijk. Onderzoek naar het personeel en de werkzaamheden op een Limburgs kasteel aan het eind van de 16de eeuw' in: Castellogica III, (1993-1997), p 179-192. OOK in: W. Hupperetz (red), Dagelijks leven op kastelen in Limburg (1350-1600): Verwantschap , begrafenisgebruiken en personeel en werkzaamheden, N.a.v. een studiedag in het Limburgs Museum te Venlo op 10 maart 1995, Venlo, 1996, p. 151-170.
 • Escaille, H de L', 'Les fiefs du Haut Quartier de Gueldre 1326-1598 (1 het landt van Kessel: Blitterswijk en Wanssum)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 31(1894), p. 151-152.
 • Flokstra, M., Kastelen in het land van Kessel, Horst, z.j. (1991), p. 15-18.
 • Flokstra, M., 'Het verdwenen kasteel Blitterswijck' in: Castellogica III, (1993-1997), p. 211-222.
 • Flokstra, M., 'Een bijdrage over de heren van Blitterswijck in de veertiende en vijftiende eeuw' in: Castellogica I, (1983-1987), p. 205-216.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 115-117.
 • Hermans, W., 'Bijdragen over de heerlijkheid Blitterswijck en Wanssum' in: De Maasgouw, 3(1881), p. 426, 434, 442, 446, 469 en 7(1885) p. 110 en 8(1886) p. 47.
 • Hoekstra, T.J., 'Voorlopig verslag van het onderzoek naar de geschiedenis van het kasteel te Blitterswijck' in: Fibula, 11(1970)2, p. 24-28.
 • Janssen, M.J., 'Blitterswijck (Gemeente Meerlo)' in: De Maasgouw, 17(1895)12, p. 45.
 • Janssen, M.J., 'Een gedenksteen op het kasteel te Blitterswijck' in: De Maasgouw, 22(1900)15, p. 61-62.
 • Janssen, M.J., 'Geschiedkundige aanteekeningen over de Heeren van Meerlo' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 48(1912), p. 235-281.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 164 en 170 (nrs. 936 en 965).
 • Jongsma, H. & A. Loosjes, Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland, 3 delen, Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1912-1922, deel 1, p. 34.
 • Mialaret, J.H.A., Noord-Limburg, Deel V (provincie Limburg), tweede stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, Staatsdrukkerij, 1937, p. 123-125.
 • Olthuis, L., 'Blitterswijk, 21 juli tot 2 augustus' in: Fibula, 10(1969)4 / 5, p. 76-77.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 311.
 • Renaud, J.G.N., 'Mededeling Nieuwsbulletin' in: Bulletin KNOB, 68(1969)9, p. 103.
 • Verzijl, J.J.M.H., 'Limburgsche kasteelen: Het kasteel van Blitterswijck' in: De Nedermaas, 15(1937 / 38)1, p. 14-19.
cURL Error: