Moderne boerderij De Donck - Swolgen

  • Informatie
  • Gegevens
  • Documentatie
  • Media
  • Domein

Naam:

De Donck

Alternatieve benaming(en):

De Donkshof

Adres:

Donkstraat 12, Swolgen

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Bouwtype:

Moderne boerderij

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Agrarisch gebruik, vnl. veeteelt

Adres:

Donkstraat 12

Plaats:

Swolgen

Gemeente:

Horst aan de Maas

Literatuur:

  • Crassier, Louis baron de, Dictionaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 308.
  • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 150-152.
  • Janssen, M.J., 'Het huis de Donck te Swolgen' in: Limburg's Jaarboek, 32(1926), p. 119-125.
  • Janssen, M.J., 'De Donk te Swolgen' in: De Maasgouw, 40(1920), p. 12 en 47(1925), p. 22.

‘Het huis De Donck was gelegen ten noordwesten van de dorpskern van Sevenum in het dal van een zijbeek van de Molenbeek. Getuige het kadastrale minuutplan uit het begin van de negentiende eeuw was het een rechthoekig omgracht terrein met afgeronde hoeken. Tussen het kasteel en de Donckstraat staat nu een negentiende-eeuwse besloten hoeve met een woongedeelte uit 1914. Met moeite is achter de boerderij een laagte in het terrein vast te stellen waar het kasteel stond.’

‘Zij verkochten het huis en een deel van de grond in 1874 aan de familie van Enckevort. Die liet de restanten van huis De Donck slopen en de huidige gelijknamige boerderij bouwen, die ze nog steeds bewonen. ‘

‘Het in de achttiende eeuw ingetreden verval zette zich in de negentiende eeuw voort. De Donck werd afgebroken in 1914 en vervangen door een nieuwe hoeve iets ten zuiden van het kasteelterrein. In die tijd waren nog resten van de tweede toren in de oude boerderij aanwezig.’

Nu nog te zien:

-de locatie

Context:

Gelegen in het dal van een zijbeek van de Molenbeek.