Ruïne Geysteren - Geijsteren

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Geysteren

Alternatieve benaming(en):

Geijsteren

Adres:

Aan de Maasheseweg , Geijsteren

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Ruïne van het in 1944-'45 verwoeste in een omgrachting gelegen kasteel Geysteren, XVII en ouder.

Bouwtype:

Ruïne

Typologie:

Rond kasteel

Adres:

Aan de Maasheseweg

Plaats:

Geijsteren

Gemeente:

Venray

Rijksmonument:

28441

Omvang monument:

Ruïne

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Geijsteren, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Anoniem, 'Restauratie-nieuws' in: Nieuws-Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 1949, p. 153.
 • Anoniem, 'Archeologisch-nieuws' in: Nieuws-Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 1958, p. 106 en 124.
 • Beurden, A.F. van, 'Arcen' in: De Maasgouw, 12(1890)23, p. 89-90.
 • Beurden, A.F. van, Het kasteel Geijsteren, Sittard, ± 1910.
 • Beurden, A.F. van, 'Het kasteel Geijsteren' in: Buiten, 6(1912), p. 579 en 12(1918), p. 612.
 • Beurden, A.F. van, 'Het kasteel Geijsteren' in: Limburg's Jaarboek, 20(1914), p. 245.
 • Brand, M.P.J. van den, Bijdrage tot de vroegste geschiedenis van Wanssum en zijn gemiste stadsrechten, Meerlo-Wanssum, uitg. gem. Meerlo-Wanssum, 1973, 16 p.
 • Brand, M.P.J. van den, 'De dorshees onder Haps en kasteel Geysteren' in: Merlet, 1979, nr. 4, p. 108-112.
 • Brand, M.P.J. van den, 'De erfenis van Aleydis' in: Veltum, geschiedenis van een Venrayse wijk, Venlo, 1983, p. 75-96.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 585.
 • Ebbbenhorst Tengbergen, E.J. van, 'De ruïne van het kasteel te Geijsteren' in: De Maasgouw, 78(1959), p. 161-167.
 • Els, Jean van, Oud Wanssum en Geijsteren op de foto, Boxmeer, Schoth, 1986, 83 p.
 • Escaille, H. de L', 'Les fiefs du Haut Quartier de Gueldre 1326-1598 (1 het landt van Kessel: Geijsteren)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 31(1894), p. 145-146.
 • Flament, A.J.A., 'Aanteekeningen omtrent kunstvoorwerpen, oudeheden enz. in Limburg: Geysteren' in: De Maasgouw, 25(1903)16, p. 61-62.
 • Flokstra, M., 'Een bijdrage over de heren van Geysteren in de 15e eeuw' in: Munsters in de Maasgouw, (feestbundel A.J. Munsters), Maastricht, 1986, p 94 e.v.
 • Flokstra, M., 'Geysteren in de Middeleeuwen' in: Castellogica II, (1988-1992), p 19-32.
 • Flokstra, M., 'Geysteren in de Middeleeuwen (vervolg)' in: Castellogica II, (1988-1992), p 33-48.
 • Flokstra, M., Kastelen in het land van Kessel, Horst, z.j. (1991), p. 27-31.
 • Gulick, F.W. van, Nederlandse Kastelen en Landhuizen, Den Haag, Ten Hagen, 1960, p. 485-489.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 118-122.
 • Jenken, Th., Geijsteren, een heerlijk landgoed, Geijsteren, uitgave van de auteur, 1989, 14 p.
 • Jongsma, H. & A. Loosjes, Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland, 3 delen, Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1912-1922, deel 3, p. 18.
 • Meurs, W.F.G., 'Zomercampagnes 1965 Geysteren' in: Fibula, 6(1965)3, p. 50-51.
 • Mialaret, J.H.A., Noord-Limburg, Deel V (provincie Limburg), tweede stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, Staatsdrukkerij, 1937, p. 235.
 • M.J., 'Geysteren IV' in: Fibula, 7(1966)4, p. 75.
 • Moes, E.W. & K. Sluyterman, Nederlandsche Kastelen en Hun Historie, 3 delen, Amsterdam, Elsevier, 1912-1913, deel III p. 1.
 • Poels, R., Meerlo-Wanssum in oude ansichten, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1995, 76 p.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 534.
 • Renaud, J.G.N., 'Mededeling Nieuwsbulletin' in: Bulletin KNOB, (zesde serie 17) 63(1964)8, p. 233.
 • Renaud, J.G.N., 'Mededeling Nieuwsbulletin' in: Bulletin KNOB, 66(1967)9, p. 103-104.
 • Renaud, J.G.N., 'Middeleeuwse kastelen in Limburg' in: Bulletin Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 6de serie, 14(1961), p. 109-140.
 • Renaud, J.G.N., 'Over de gedaantewisselingen van het huis Geysteren' in: Munsters in de Maasgouw, (feestbundel A.J. Munsters), Maastricht, 1986, p 73-93.
 • Renaud, J.G.N., 'Huys Geysteren' in: Castellogica II, (1988-1992), p. 7-17.
 • Roos, E., 'Opgravingen te Schokland - Geysteren' in: Fibula, 8(1967)3, p. 47-48.
 • Slanghen, E., 'Verscheidenheden betrekkelijk Walhorn, Kloosterrade, Venlo... Geysteren, etc.' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 9(1872), p. 281-285.
 • Wolters, M.J., Recherches sur l'ancien comté de Kessel et sur l'ancienne seigneurie de Geysteren, Gand, Gyselynck, 1854, 128 p.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 28441

Kasteel Geysteren was gelegen op de westelijke oeverwal van de Maas, op de plaats waar de Oostrumsebeek in de Maas uitmondt. Deze beek, die ten westen daarvan de Geysterense watermolen aandrijft, voedde de buitengracht. De gracht maakte aan de oostzijde deel uit van de Oostrumsebeek die hiervoor naar het oosten was omgelegd. Ten zuiden van het kasteel sloot een omgrachte tuin aan. Een onderdeel van het complex vormde de kerk van Geysteren, die de functie van kasteelkapel zal hebben gehad. De kerk werd evenals het kasteel in 1944 verwoest. Alleen de begraafplaats herinnert nog aan de kerk.

Het complex bestond tot 1944 uit het kasteel, een ten westen daarvan gelegen voorburcht en een niet omgracht voorplein dat aan de noordzijde werd begrensd door een grote graanschuur. Het kasteel en de voorburcht waren aan de rivierzijde omsloten door een dubbele gracht.

Na een brand in 1919 is het kasteel in afgeslankte en vereenvoudigde vorm herbouwd (…).

In de winter van 1944 hebben geallieerde bombardementen dit herbouwde huis Geysteren verwoest. Er vond geen herbouw plaats. Omdat vandalisme en weersinvloeden de restanten steeds verder aantastten, werd uiteindelijk besloten tot afbraak. Daarbij is archeologisch onderzoek uitgevoerd.

Nu nog te zien:

-fundamenten kasteel (artificieel, punt)

-slotgracht (abiotisch, lijn)

-omgelegde beek (abiotisch, lijn)

-begraafplaats (nog niet gevonden)

-'erf' (biotisch, vlak)

-verhoging (abiotisch, reliëf)

Context:

Gelegen op een strategische plek, daar waar de Oostrumsebeek in de Maas uitmondt.