Besloten hoeve De Gun - Swolgen

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

De Gun

Alternatieve benaming(en):

Gun-hof

Adres:

Kasteelweg 5, Swolgen

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(MIP) Het gehele complex heeft nog een omgrachting van het voormalige kasteel dat op deze plaats stond en rond 1870 werd gesloopt. Het kubusvormige herenhuis met schilddak is door een vleugel verbonden met de gesloten hoeve. Het boerderijgedeelte is overkapt met zadeldaken. Decoratief metselwerk onder de dakrand.

Bouwtype:

Besloten hoeve

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Wonen

Adres:

Kasteelweg 5

Plaats:

Swolgen

Gemeente:

Horst aan de Maas

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 307.
 • Flament, A.J.A., 'Aanteekeningen omtrent kunstvoorwerpen, oudheden, inschriften en wapens in Limburg (80, Venray, Het kasteel 'de Gun' onder Swolgen gem. Meerlo)' in: Geschiedkundige Bladen, 2(1906), p. 2 en 351.
 • Flokstra, M., 'Riddermatige Huizen in het Pruisisch Gelders Overkwartier' in: Castellogica III, (1993-1997), p. 235-248.
 • Flokstra, M., 'Middeleeuwse bezitters van Huize De Gun te Swolgen 1321-1431' in: De Maasgouw, 111(1992), p. 251-260.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 122-123.
 • Janssen, M.J., 'Bijdragen tot de geschiedenis van het huis 'De Gun' en zijn bewoners (Swolgen)' in: Limburg's Jaarboek 3(1896), p. 3-32.
 • Vemer, J.C., Kastelen in het land van Midden- en Noord-Limburg, gids langs kastelen en landadellijke huizen van Midden- en Noord-Limburg, Maastricht, 1967, p. 133.
 • Vrancken, Jos., 'Over de naam 'de Reuver' en nog wat' (Huis de Gun bij Swolgen) in: Limburgs Jaarboek, 1905, p. 300.

Het huis De Gun is de voorganger van de huidige boerderij Gunhof in de buurtschap Gun, ten noorden van het dorp Swolgen. Het kasteel lag aan de rand van het hoogterras in een oude meander van de Maas.

De huidige Gunhof bestaat uit een in donkere baksteen opgetrokken besloten boerderij uit het laatste kwart van de negentiende eeuw. Aan de noordoostzijde loopt nog een gracht

De kaart van Tranchot uit het begin van de negentiende eeuw en het kadastrale minuutplan van omstreeks 1821 laten een rechthoekig omgracht terrein zien met een drietal gebouwen.

Het westelijke dienstgebouw is deels nog bewaard gebleven en opgenomen in de huidige bijgebouwen die aansluiten op het woonhuis. De overige in 1821 weergegeven dienstgebouwen zijn verdwenen.

Nu nog te zien:

-de locatie

Context:

De Gun was gelegen aan de rand van het hoogterras in een oude meander van de Maas