Hoeve (voorburcht) Geulle - Geulle

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Geulle

Adres:

Geulderlei 1, Geulle

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Bouwhoeve van het voormalige kasteel Geulle, bestaande uit twee vleugels met een poortpaviljoen uit eerste kwart 17de eeuw. Het geheel is omgeven door een gracht. Inwendig drie schouwen samengesteld uit ten dele oude fragmenten. Twee hekpijlers.

Opmerking:

Het herenhuis van ± 1620 werd in 1847 gesloopt

Bouwtype:

Hoeve (voorburcht)

Typologie:

Onbekend

Huidig gebruik:

Wonen

Adres:

Geulderlei 1

Plaats:

Geulle

Gemeente:

Meerssen

Rijksmonument:

28474

Omvang monument:

Bouwhoeve, gracht en hekpijlers.

Documentatie:

 • Anoniem, Geulle, beheersvisie 1992-2002, Elburg, Stichting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen, 1992
 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Geulle, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Anoniem, 'Berichten (omtrent monumenten, gebouwen, opgravingen enz.) te Geulle' in: De Maasgouw, 43(1923), p. 23, 45(1925), p. 34, 48(1928), p. 57.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 121.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 338-340.
 • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 21(1884), p. 318.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., 'De bouw van het kasteel van Geulle' in: De Maasgouw, 84(1965), p. 91-93.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 56 (nr. 217).
 • Kengen, A.C., Uit Geul's verleden: wetenswaardigheden van de parochie en gemeente Geul, Sittard, Het Zuiden, 1926, 452 p.
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 66.
 • Linssen, D., H. Rottier en H. Salden, Limburgse kastelen in vogelvlucht, z.p. (Heerlen / Genk), 1980, p. 44-45.
 • Marres, W. en J.J.F.W. van Agt, Zuid-Limburg, uitgezonderd Maastricht, Den Haag, staatsdrukkerij, Deel V (provincie Limburg), derde stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, 1962, p. 173-174.
 • Tackoen, G., Histoire de l'ancien comté impérial de Reckheim, Mechelen s. M., 1886, p. 146 e.v.
 • Tromp, H.M.J. & T. Henri-Buitenhuis (red.), Historische buitenplaatsen in particulier bezit, Utrecht, Het Spectrum, 1991, p. 232.
 • Tromp, H.M.J., Private Country Houses in the Netherlands, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 275.
 • V.D.B., 'Limburgsche kasteelen: Het kasteel Geulle' in: De Nedermaas, 6(1928 / 29)6, p. 69-70 en 6(1928 / 29)10, p. 114-116.
cURL Error: