Ruïne Middelaar - Middelaar

  • Informatie
  • Gegevens
  • Documentatie
  • Media
  • Domein
  • Wikipdia

Naam:

Middelaar

Alternatieve benaming(en):

Middelaarshuis

Adres:

Bij Huissestraat 5-7, Middelaar

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Ruïne en overblijfselen der vroegere grachten van het Huis Middelaar.

Bouwtype:

Ruïne

Typologie:

Donjon

Huidig gebruik:

Ruïne

Adres:

Bij Huissestraat 5-7

Plaats:

Middelaar

Gemeente:

Mook en Middelaar

Rijksmonument:

30070

Omvang monument:

Ruïne en grachten
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 30070

Huis Middelaar (ook: Middelaarshuis) was een kasteel in Middelaar, gelegen aan de Maas.

De eerste vermelding van dit kasteel is van 1388. Waarschijnlijk was het in 1375 gebouwd door Arnold van Heumen. Deze koos partij voor het Hertogdom Brabant en tegen Hertogdom Gelre, waardoor hij zijn Gelderse bezittingen kwijt raakte. Deze werden geschonken aan ene Willem van Cuijk, basterdzoon van Arnold. Deze stierf kinderloos, en zo kwam het kasteel aan de Hertog van Gelre.

In de 15e eeuw werd de heerlijkheid verpand, en Johan Schenk van Nydeggen werd pandhouder. Samen met Irmengarde van Arkel had hij een zoon Arnold, ook heer van Hillenraad, die in 1491 de heerlijkheid erfde, doch overleed in 1491.

Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd het kasteel nog bezet door Parma, om in 1641 ingenomen te worden door Frederik Hendrik, die het Genneperhuis belegerde en een schipbrug over de Maas deed aanleggen. Deze werd verdedigd door het kasteel, dat daartoe van schansen werd voorzien.

Tijdens de 17e eeuw kwam het kasteel in bezit van Pruisen maar in 1702, tijdens de Spaanse Successieoorlog, werd het door Franse troepen verwoest.

Begin 19e eeuw was het kasteelterrein in bezit van de Staat der Nederlanden die het verkocht aan Herman van Wijck, burgemeester van Kessel. Deze liet er een boerderij bouwen. Op het terrein zijn nog grachtresten en ondergrondse muurresten van het kasteel aanwezig.

Gebouw

Het kasteel is vastgelegd op tekeningen uit 1746. Deze tonen een langgerekt, maar ruïneus, gebouw.

Literatuur

  • Rien van den Brand, Theo Manders: Kasteel Huyse Middelaer. Een bijdrage tot de geschiedenis van Noord-Limburg en het grensgebied. Een rijk geïllustreerde uitgave. Stichting Heemkundekring 'De Grenssteen' te Mook, Mook 2006, ISBN 978-90-801912-6-6.


Ga naar Wikipedia.

Kasteel Middelaar was gebouwd in de uiterwaarden langs de rechteroever van de Maas. Op het ogenblik is Middelaar een boerderij gelegen op een rechthoekig plateau, vrijwel direct aan de rivier. De contouren van de gracht van de zeventiende-eeuwse versterking zijn aan de noordzijde nog waarneembaar. Een (veer)weg haaks op de rivier vormt de verbinding met het dorp Middelaar.

De schans is zowel op de kaart van Tranchot (begin negentiende eeuw) als op de kadastrale minuut van circa 1840 nog aanwezig, maar in 1850 was enkel het noordoostelijke bolwerk nog herkenbaar.

Tijdens en na de Tachtigjarige Oorlog had Middelaar een belangrijke rol als militaire vesting. In 1702 maakten Franse troepen hieraan een einde door het kasteel te verwoesten.

Nu nog te zien:

-de veerweg van het kasteel naar het dorp Middelaar (artificieel, lijn)

-het reliëf, waarin slotgracht en verhogingen nog te zien zijn (abiotisch, reliëf)

Context:

Gelegen op een verhoogde plek aan de Maas. Op deze manier was het domein goed te verdedigen.