Landhuis (voormalig) Aalbeek - Hulsberg

  • Informatie
  • Gegevens
  • Documentatie
  • Media
  • Domein

Naam:

Aalbeek

Adres:

Aalbekerweg 91, Hulsberg

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Landgoed Aalbeek. Neoclassicistische vleugel (koetshuis) van het voormalige landhuis Aalbeek, daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw. Het huis zelf en een lage tuinvleugel werden gesloopt ten behoeve van de uitbreiding van het sinds 1879 in het landhuis gevestigde Jezuietenklooster, respectievelijk in 1896 en 1911. De vleugel diende tot de opheffing van het klooster als kapel.

Langgerekt rechthoekig gebouw, voorzien van een verdieping en een schilddak. De rechterzijgevel staat schuin op de plattegrond en loopt parallel aan de weg naar Meerssen. In de achtergevel een oorspronkelijke met mergel dichtgemetselde, brede rondbogige toegang. De zeven traveeën brede voorgevel wordt geaccentueerd door een drie traveeen brede middenrisaliet, bekroond door een fronton, dat evenals de daklijst van mergel is. De driedeling op de verdieping wordt gemarkeerd door verkropte Dorische pilasters. De begane grond is bekleed met hardsteen in blokverband en in het midden voorzien van drie poortdeuren en terzijden van telkens twee rechthoekige vensters. De verdieping bezit rondbogige, van geprofileerde vooruit springende archivolten voorziene vensters, waarvan de hardstenen onderdorpels rusten op consoles. Tuinmuur met speklagen en overblijfsel van absisvormige grot met geprofileerde omlijsting. Aan de overzijde van de provinciale weg naar Meerssen twee mergelstenen door vazen bekroonde hekpijlers: XIXa. Van belang vanwege de architectuur en vanwege de geschiedenis van het voormalige landhuis Aalbeek. Engelse tuin -tegenwoordig gedeeld door de provinciale weg- met twee mergelstenen door vazen bekroonde hekpijlers en mergelstenen monumentje, XIXa. Tuinmuur met speklagen.

Opmerking:

Voormalig klooster, oudste gedeelte heeft omwal, de rest is afgebroken.

Bouwtype:

Landhuis (voormalig)

Typologie:

Onbekend

Huidig gebruik:

Wonen

Adres:

Aalbekerweg 91

Plaats:

Hulsberg

Gemeente:

Nuth

Rijksmonument:

30861.

Omvang monument:

Vleugel, tuinmuur, hekpijlers en monumentje.

Literatuur:

  • Crassier, Louis baron de, 'Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, (1932), p. 211.
  • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, p. 323.
  • Sommé, M., 'Sur les jardins de M. à Aalbeeck près de Maestricht' in: Messager des Sciences et des Arts, Gent, 3(1825), p. 389-411.
cURL Error: