Landhuis (voormalig) Aalbeek - Hulsberg

  • Informatie
  • Gegevens
  • Documentatie
  • Media
  • Domein

Naam:

Aalbeek

Adres:

Aalbekerweg 91, Hulsberg

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Landgoed Aalbeek. Neoclassicistische vleugel (koetshuis) van het voormalige landhuis Aalbeek, daterend uit de eerste helft van de 19de eeuw. Het huis zelf en een lage tuinvleugel werden gesloopt ten behoeve van de uitbreiding van het sinds 1879 in het landhuis gevestigde Jezuietenklooster, respectievelijk in 1896 en 1911. De vleugel diende tot de opheffing van het klooster als kapel.

Langgerekt rechthoekig gebouw, voorzien van een verdieping en een schilddak. De rechterzijgevel staat schuin op de plattegrond en loopt parallel aan de weg naar Meerssen. In de achtergevel een oorspronkelijke met mergel dichtgemetselde, brede rondbogige toegang. De zeven traveeën brede voorgevel wordt geaccentueerd door een drie traveeen brede middenrisaliet, bekroond door een fronton, dat evenals de daklijst van mergel is. De driedeling op de verdieping wordt gemarkeerd door verkropte Dorische pilasters. De begane grond is bekleed met hardsteen in blokverband en in het midden voorzien van drie poortdeuren en terzijden van telkens twee rechthoekige vensters. De verdieping bezit rondbogige, van geprofileerde vooruit springende archivolten voorziene vensters, waarvan de hardstenen onderdorpels rusten op consoles. Tuinmuur met speklagen en overblijfsel van absisvormige grot met geprofileerde omlijsting. Aan de overzijde van de provinciale weg naar Meerssen twee mergelstenen door vazen bekroonde hekpijlers: XIXa. Van belang vanwege de architectuur en vanwege de geschiedenis van het voormalige landhuis Aalbeek. Engelse tuin -tegenwoordig gedeeld door de provinciale weg- met twee mergelstenen door vazen bekroonde hekpijlers en mergelstenen monumentje, XIXa. Tuinmuur met speklagen.

Opmerking:

Voormalig klooster, oudste gedeelte heeft omwal, de rest is afgebroken.

Bouwtype:

Landhuis (voormalig)

Typologie:

Onbekend

Huidig gebruik:

Wonen

Adres:

Aalbekerweg 91

Plaats:

Hulsberg

Gemeente:

Nuth

Rijksmonument:

30861.

Omvang monument:

Vleugel, tuinmuur, hekpijlers en monumentje.

Literatuur:

  • Crassier, Louis baron de, 'Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, (1932), p. 211.
  • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, p. 323.
  • Sommé, M., 'Sur les jardins de M. à Aalbeeck près de Maestricht' in: Messager des Sciences et des Arts, Gent, 3(1825), p. 389-411.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 30861.

De buitenplaats Aalbeek is gelegen aan de zuidkant van de gelijknamige buurtschap, op de splitsing van de provinciale weg tussen Meerssen en Nuth en de weg naar Valkenburg.

Het hoofdgebouw van het op z'n laatst zeventiende-eeuwse hofcomplex stond aan de oostkant tegen de Aalbekerweg. In het begin van de negentiende eeuw is het vervangen door een landhuis (…) en een tweetal losstaande bijgebouwen. In 1896 werd aan de noordkant van het inmiddels klooster geworden huis een (…) uitbreiding toegevoegd. In 1911 werden het landhuis en de als kapel dienende lage tuinvleugel afgebroken en vervangen door nieuwbouw, zodat het klooster nu zestig kamers telde. Wat resteert is een gedeelte van de westelijke vleugel uit het begin van de negentiende eeuw, die oorspronkelijk was bedoeld als koetshuis. (…) De noordgevel staat schuin op de plattegrond, parallel aan de weg.

Omgeven door een tuinmuur met speklagen bevond zich zuidwaarts aanvankelijk een kort na 1790 aangelegde geometrische tuin, die later in Engelse stijl is omgevormd en naar het noorden werd uitgebreid. Een brug over de (provinciale) weg gaf toegang tot dit parkdeel, waaraan nu alleen nog twee door vazen bekroonde hekpijlers herinneren.

Context:

Gelegen aan het begin van de Platsbeek, een zijbeek van de Geleenbeek