Besloten hoeve Nierhoven - Nuth

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Nierhoven

Adres:

Nierhoven 11-12, Nuth

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Bakstenen herenhoeve met binnenplaats, toegankelijk via een poortpaviljoen met koepeldak, XVII-XVIII. Woonhuis met tussendorpelvensters en ankerjaartal 1679. Inwendig betimmeringen en schoorsteenmantels, XVII-XVIII. In de kapel altaar met tombe en retabel van stuc, XVIII.

Bouwtype:

Besloten hoeve

Typologie:

Onbekend

Huidig gebruik:

Apotheek en recreatieve doeleinden

Adres:

Nierhoven 11-12

Plaats:

Nuth

Gemeente:

Nuth

Rijksmonument:

30941

Omvang monument:

Gehele hoeve

Documentatie:

 • Mulken, W. van, Inventaris van de archieven der gemeente Nuth, Maastricht, Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Limburg, 1968, 266 p.
 • Mulken, W. van, Inventaris van de archieven der Gemeente Nuth 1650-1933, Maastricht, Dienst Inspectie der Archieven in Limburg, 1985, 228 p.
 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Nierhoven, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Bertrand, C., Nuth in oude ansichten, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1976, 38 p.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 376.
 • Graaf, K. van der, Centraal Plateau. Een archeologische kartering inventarisatie en waardering, tweede concept, RAAP-rapport nr. 19, 1988.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, p. 326.
 • Habets, J., 'De voormalige heerlijkheid Nuth. Eene bijdrage tot de geschiedenis van het land van Valkenburg (Het landgoed Neerhoven)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 17(1880), p. 81-86. (Ook als overdruk verschenen: te Roermond bij J.J. Romen in 1880).
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 350.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 30941

Nierhoven, ook wel Neerhoven genoemd, ligt ten westen van het dorp Nuth in de rooilijn van de weg die eveneens de naam Nierhoven draagt en die de noordrand van het dal van de Platsbeek volgt. Ter hoogte van de boerderij werd het dal in het midden van de negentiende eeuw doorsneden van een weg die ten noorden van de beek werd geflankeerd door twee rechthoekige visvijvers. Deze vijvers zijn nu vergraven en opgenomen in een openbare groenvoorziening. Op de Tranchotkaart uit het begin van de negentiende eeuw is op deze plaats een omgracht stuk terrein aangegeven met in het midden een sloot. Waarschijnlijk was deze omgrachting deel van de tuin bij Nierhoven.

Over de verschijningsvorm van de voorganger van Nierhoven is niets bekend. Het huidige huis Nierhoven is getuige de jaartalankers aan de oostgevel gebouwd in 1679. Tegen het woonhuis is aan de westzijde een gesloten hoeve gesitueerd. (…) Opvallend is dat het woongedeelte niet is gericht op de binnenhof, maar op de enigszins landschappelijk aangelegde tuin aan de oostzijde van het woonhuis.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen aan de noordrand van het dal van de Platsbeek.