Buitenhuis Strijthagen te Welten - Heerlen

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Strijthagen te Welten

Alternatieve benaming(en):

Huys te Welten

Adres:

Welter Kerkstraat 1, Heerlen

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Rechthoekig gebouw, XVI, met dichtgemetselde tussendorpelkozijnen van Naamse steen in de achtergevel. Sterk gewijzigd in de 19de eeuw. Omstreeks 1860 verbouwd. Groot vrijstaand pand met rechthoekig grondplan in lengterichting. Voorgevel (met entree) symmetrisch. Hoogte is twee bouwlagen, breedte drie venstertraveeën. Gestucte horizontale banden ter hoogte van de vensterdorpels en cordonlijst. Stucplint.

Opmerking:

Het oude kasteel lag ten zuiden van de Weltervijver op een rechthoekig omgracht terrein

Bouwtype:

Buitenhuis

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Wonen

Adres:

Welter Kerkstraat 1

Plaats:

Heerlen

Gemeente:

Heerlen

Rijksmonument:

21273

Omvang monument:

Het gehele object

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 177.
 • Eussen, N., 'Naar aanleiding van de vondst van een haardsteen nabij kasteel Strijthagen te Welten' in: Land van Herle, (1971), p. 45.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, p. 431.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 58 (nr. 226).
 • Kreijns, H.C.J.M., Grondbezitters te Welten in de 16de eeuw, Welten, uitgave van de auteur, 1994, 78 p.
 • Marres, W. en J.J.F.W. van Agt, Zuid-Limburg, uitgezonderd Maastricht, Den Haag, staatsdrukkerij, Deel V (provincie Limburg), derde stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, 1962, p. 262-263.
 • Peters, P., 'Kastelen en leengoederen' in: Heerlen als mijn- en industriestad, (1933-1934), p. 39.
 • Put, M.M.J. & M. van Dijk, 2000 jaar Heerlen: van Romeinse nederzetting tot moderne stad, Heerlen, 1998, uitgave van het stadsarchief, 340 p.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 21273

Het huis Strijthagen, ook Strijthagenshof en Huis te Welten genoemd, moet niet worden verward met het gelijknamige kasteel in Schaesberg. De Strijthagenshof ligt aan de oostrand van de wijk die ontstond uit het dorp Welten, westelijk van Heerlen. Het huis staat aan de rand van het dal van de Geleenbeek, waar het water wordt opgestuwd voor het aandrijven van de in 1443 reeds vermelde Weltermolen, die bij het kasteel behoorde.'

De Strijthagenshof te Welten zou de opvolger zijn van een kasteel dat waarschijnlijk 250 meter ten zuidoosten ervan stond, op de plaats waar in de negentiende eeuw nog een half trapeziumvormig terrein met omgrachting aanwezig was.

Het huis, dat uitwendig een omtrek heeft van 10 x 16.5 meter, heeft deel uitgemaakt van een groter geheel.

Omstreeks 1860 is het gebouw ingrijpend verbouwd tot een villa in eclectische stijl. (…) aan de zuidzijde werd een groot terras aangelegd.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen in het dal van de Geleen beek, tegen de oostelijke oever aan.