Motte Nierhoven - Nuth

  • Informatie
  • Gegevens
  • Documentatie
  • Media
  • Domein

Naam:

Nierhoven

Adres:

bij Nierhoven 11-12, Nuth

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Sporen van begraving uit de Romeinse Tijd of resten van kasteel uit de Late Middeleeuwen. Diameter 16 meter, hoogte 4-5 meter

Bouwtype:

Motte

Typologie:

Motte

Huidig gebruik:

Tuin

Adres:

bij Nierhoven 11-12

Plaats:

Nuth

Gemeente:

Nuth

Omvang monument:

Heuvel

Documentatie:

  • Zie volgnummer 1

Literatuur:

  • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, p. 326.

Nierhoven, ook wel Neerhoven genoemd, ligt ten westen van het dorp Nuth in de rooilijn van de weg die eveneens de naam Nierhoven draagt en die de noordrand van het dal van de Platsbeek volgt. Ter hoogte van de boerderij werd het dal in het midden van de negentiende eeuw doorsneden van een weg die ten noorden van de beek werd geflankeerd door twee rechthoekige visvijvers. Deze vijvers zijn nu vergraven en opgenomen in een openbare groenvoorziening. Op de Tranchotkaart uit het begin van de negentiende eeuw is op deze plaats een omgracht stuk terrein aangegeven met in het midden een sloot. Waarschijnlijk was deze omgrachting deel van de tuin bij Nierhoven.

Over de verschijningsvorm van de voorganger van Nierhoven is niets bekend. Het huidige huis Nierhoven is getuige de jaartalankers aan de oostgevel gebouwd in 1679. Tegen het woonhuis is aan de westzijde een gesloten hoeve gesitueerd. (…) Opvallend is dat het woongedeelte niet is gericht op de binnenhof, maar op de enigszins landschappelijk aangelegde tuin aan de oostzijde van het woonhuis.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen aan de noordrand van het dal van de Platsbeek.