Landhuis, besloten hoeve en motte Nijthuysen - Wijnandsrade

  • Informatie
  • Gegevens
  • Documentatie
  • Media
  • Domein

Naam:

Nijthuysen

Alternatieve benaming(en):

Nijthuizen, Niethuizen.

Adres:

Niethuizen 64, Wijnandsrade

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Het landhuis is omstreeks 1870 in traditionele stijl gebouwd i.o.v. Xavier Maurissen uit Maastricht. Het landhuis is vrijstaand gesitueerd achter de oude kasteelhoeve in de restanten van een parkachtige aanleg.

De hoofdmassa van het landhuis heeft een in hoofdvorm vierkante plattegrond, telt een souterrainverdieping plus drie bouwlagen en wordt afgedekt door een tentdak met Tuiles du Nord op het achterdakvlak en Oestgeester pannen op de overige dakvlakken. De uitbouw aan de oostelijke zijgevel, het voormalig koetshuis met stalling en koetsierswoning, telt twee bouwlagen en wordt afgedekt door een schilddak met Hollandse pannen. De uitbouw aan de westelijke zijgevel, met trappenhuis en natte cel, telt een souterrain plus drie bouwlagen en wordt afgedekt door een plat dak. Deze uitbouw heeft een ten opzichte van het hoofdvolume enigszins verlaagde dakhoogte. Bakgoten op klossen. Bakstenen schoorstenen.

Het toegepaste bouwmateriaal is veldbrandsteen, de gevels zijn gecementeerd. Hardstenen dorpels, lateien en lijsten. Gedeeltelijk een hardstenen plint. De voorgevel is symmetrisch ingedeeld en telt drie traveeën. In het midden een rechthoekige, dubbele houten paneeldeur met glaspanelen en bovenlichten in een hardstenen lijst. Vier hardstenen traptreden. Aan weerszijden van de deur en in de tweede laag rechthoekige houten T-vensters met een verticale indeling van het bovenlicht en een horizontale indeling van de glaspanelen. In de derde bouwlaag mezzaninovensters.

In het koetshuis aan de oostelijke zijgevel diverse segmentboogvormige poortlijsten, waarin onder een houten segmentboogvormige poort van recentere datum en een rechthoekige deur in een hardstenen lijst. De overige poortlijsten zijn blind.

In de uitbouw aan de westelijke zijgevel twee vensterassen met rechthoekige houten, verticaal ingedeelde mezzaninovensters in de derde laag; rechthoekige houten T-vensters met rondboogvormige bovenlichten en horizontale geleding van de glaspanelen in de tweede en eerste laag; twee rechthoekige houten, verticaal ingedeelde souterrainvensters.

De achtergevel telt drie vensterassen met verticaal ingedeelde souterrainvensters, twee lagen met rechthoekige houten T-vensters met horizontale indeling van de glaspanelen en drie rechthoekige houten, verticaal ingedeelde mezzaninovensters. Eikehouten kapconstructie met pen- en gatverbindingen.

In het interieur, waarvan de indeling vrijwel geheel intact is, zijn onder meer van belang de bakstenen gewelfkelder met bakstenen broodoven met hemel in leem; keuken met waterpomp, hardstenen vergaarbak op console, hardstenen vloertegels, zwarte haardlijst; de hal met marmeren vloertegels, stucrozet, stuclijsten en diverse pilasters met gestucte Ionische kapitelen met acanthusbladeren; de stucrozetten en -lijsten, wit- en zwartmarmeren haardlijsten in de woonvertrekken van de eerste bouwlaag; de drie marmeren haardlijsten en eenvoudige stucornamenten in de woonkamers van de tweede bouwlaag; authentieke houten paneeldeuren met oorspronkelijk hang- en sluitwerk, marmeren vensterbanken.

Bouwtype:

Landhuis, besloten hoeve en motte

Typologie:

Motte

Huidig gebruik:

Wonen

Adres:

Niethuizen 64

Plaats:

Wijnandsrade

Gemeente:

Nuth

Rijksmonument:

507195;45419

Omvang monument:

Landhuis en hoeve.

Literatuur:

  • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 624.
  • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 326-327.
  • Peeters, P.G., 'Korte schets der geschiedenis van de Valkenburgse heerlijkheid Wijnandsrade' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 23(1886), p. 391-395.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 507195;45419

Ten zuidwesten van Wijnandsrade, waar de Hulsbergerbeek zich verenigt met een zijbeekje, ligt aan de voet van het oplopende heuvelland de grote besloten hoeve Nijthuysen. Achter de boerderij ligt het in 1870 nieuw gestichte eclectische landhuis Niethuizen.

Als Nijthuysen het stamhuis was van het in de dertiende eeuw genoemde riddergeslacht Van Nijthuysen, dan mag de aanwezigheid van een kasteel hier worden verwacht. In het terrein is daarvan echter weinig waar te nemen. Mogelijk moet de kasteelplaats worden gezocht ten noorden van de huidige boerderij. Daar vloeien de beken samen, waardoor de toevoer van water voor eventuele grachten verzekerd was. Het huidige boerderijcomplex valt op door zijn omvang. Gegroepeerd rond een rechthoekige binnenplaats bevinden zich aan de noordoostzijde een in de negentiende eeuw uitgebreide schuur, een onderkelderd witgeschilderd bakstenen woonhuis, een nieuwer woonhuis (ca 1900) en haaks hierop een zeer grote en hoge schuur. De zuidwestelijke wand toont ook bedrijfsgebouwen met twee hoge inrijpoorten. In het hoger gelegen park rechts van de hoeve staat het in 1870 door de familie Maurissen opgetrokken tweelaagse landhuis. Deze plek was voordien nooit bebouwd.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen op de plek waar de Hulsbergerbeek en een zijbeekje samenkomen, aan de voet van de helling.