Besloten hoeve Obbendorf - Schimmert

  • Informatie
  • Gegevens
  • Documentatie
  • Media
  • Domein

Naam:

Obbendorf

Alternatieve benaming(en):

Bockhof, Bockenhof, Bokkenhöfke

Adres:

Billich 1, Groot Haasdal 1, 3 en 5 , Schimmert

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(Gemeente) Het herenhuis gelegen aan een zijstraat van Groot Haasdaal is in hoofdzaak 18de-eeuws, met een slank torentje uit 1677, verbouwd in 1848. Rechthoekige vleugel bestaande uit twee bouwlagen met gekinkt zadeldak voorzien van oudhollandse pannen. Op de noordwestelijke hoek van het herenhuis een vierkante uit vier bouwlagen bestaande hoge toren met gedrukte peerkoepel. De ramen en deurpartij met hardstenen omlijstingen. De gevels zijn gewit en de plint geteerd. Achter het herenhuis zijn stallen en een grote schuur gelegen.

De schuur (Groot Haasdal 1) van baksteen en mergel. Voorgevel is gecementeerd en vormt een eenheid met de voorgevels van Groot Haasdal 3 en 5 (Hoeve). In het rechterdeel van de gevel bevindt zich een rondboogpoort. De gesloten linkerzijgevel bestaat uit baksteen met speklagen van mergel. De achtergevel van mergel is een brede voluutgevel uit 1751 en in het linkerdeel van de gevel bevindt zich een rondboogpoort. De twee genoemde poorten staan in elkaars verlengde. De gesloten rechterzijgevel is van vakwerk. De U-vormige hoeve (Groot Haasdal 3 en 5) met met gesloten binnenplaats is van baksteen en vakwerk. De voorgevels zijn gecementeerd en vormen een eenheid.

Bouwtype:

Besloten hoeve

Typologie:

Onbekend

Huidig gebruik:

Wonen en agrarisch bedrijf

Adres:

Billich 1, Groot Haasdal 1, 3 en 5

Plaats:

Schimmert

Gemeente:

Nuth

Rijksmonument:

30888;30889;30890

Omvang monument:

Herenhuis, schuur en hoeve

Literatuur:

Anoniem, 'Restauratie-nieuws' in: Nieuws-Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 1953, p. 192.
Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 442.
Flament, A.J.A., 'Het Bokkenhöfke te Schimmert' in: Buiten, (1914), p. 516.
Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 327-331.
Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 66 (nr. 267).
Jongsma, H. & A. Loosjes, Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland, 3 delen, Amsterdam, Scheltema & Holkema, 1912-1922, deel 2, p. 22.
De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 409.

U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 30888;30889;30890

Obbendorf (vroeger ook Bockenhof of huis Haesdal genoemd) is gelegen in het noordoostelijke deel van Groot Haasdal, een gehucht ten zuiden van Schimmert. De pachthoeve van het complex ligt in de rooilijn van de weg die de naam Groot Haasdal draagt. Het is mogelijk dat het huis een omgrachting kende.

Huis Obbendorf bestaat uit een herenhuis met aan de noordzijde een rechthoekige pachthof. In de huidige noordgevel van de pachthof bevonden zich twee grote inrijpoorten. De rechterpoort is de oudste en gaf van oorsprong toegang tot de grote centrale binnenplaats. Via een tweede, inmiddels verdwenen, poort aan deze binnenplaats kon men het herenhuis bereiken.

Na 1800 raakte de pachthof in andere handen dan het herenhuis. Het herenhuis kreeg een nieuwe entree via een zijweg langs de oostelijke zijgevel van de oogstschuur. De tweede poort aan de binnenplaats werd dicht gezet. De ruimte tussen het herenhuis en de pachthof werd een nieuwe binnenplaats die aan de oostelijke zijde werd afgesloten met een poort. De pachthof werd na de eerste splitsing nog een tweede maal gesplitst. De stalvleugel parallel aan de straat werd toen geschikt gemaakt als woning. (…) De grote binnenplaats werd met een nieuwe vleugel in tweeen gedeeld.

Context:

Gelegen aan de oorsprong van een beek.