Besloten hoeve (kasteel / herenhuis verdwenen) Terlinden - Wijnandsrade

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Terlinden

Adres:

Terlindenweg 100, Wijnandsrade

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(Marres, W. en J.J.F.W. van Agt, 1962) De herenhoeve heeft twee gesloten binnenplaatsen. De oudste gedeelten worden gevormd door de met speklagen opgetrokken vleugel tussen beide binnenplaatsen met links aan de straat een vooruitspringend torentje; verdere delen van de voor- en achtervleugel aan de rechterbinnenplaats XVIIIa; het torentje heeft een oorspronkelijk, ten dele dicht gezet venster met een houten tussendorpelkozijn onder een strek van mergel; de overige oorspronkelijke vensters zijn uitgebroken.

Aan de linkerbinnenplaats heeft de tussenvleugel een middenfronton van baksteen en mergel verkregen, XVIIId, geflankeerd door vier vensters in hardsteen; achter het fronton een eenvoudig vierkant dakruitertje. De hardstenen sluitsteen van de bakstenen ellipsboogpoort, die toegang geeft tot de linkerbinnenplaats heeft het jaartal 1797; de thans afgebroken lage achtervleugel aan deze binnenplaats had een mansardedak XVIIId; er waren segmentboogvensters in hardsteen. De weer latere gebouwen links van de binnenplaats doorsnijden de vroegere, in de frontonas van de tussenvleugel aangelegde tuin, waarvan de ommuring en een drietal mergelstenen vaas-postamenten in Lodewijk XVI-stijl nog aanwezig zijn. Op de klopper van de toegangspoort tot de rechterbinnenplaats het jaartal 1802.

Onder de tussenvleugel bevindt zich een gang, overkluisd door een mergelstenen segmentgewelf, met aansluitend twee kelders met dwars op de gang gerichte ellipsgewelven van mergel. De kelder onder de linkerachtervleugel heeft ellips-gordelbogen van baksteen, waartussen dito kappen.

Bouwtype:

Besloten hoeve (kasteel / herenhuis verdwenen)

Typologie:

Onbekend

Huidig gebruik:

Agrarisch gebruik

Adres:

Terlindenweg 100

Plaats:

Wijnandsrade

Gemeente:

Nuth

Rijksmonument:

30986

Omvang monument:

Gehele hoeve

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 190.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 332-333.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 61 (nr. 244).
 • Marres, W. en J.J.F.W. van Agt, Zuid-Limburg, uitgezonderd Maastricht, Den Haag, staatsdrukkerij, Deel V (provincie Limburg), derde stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, 1962, p. 283-284.
 • Peeters, P.A.H.M., 'Terlinden' in: Land van Herle, 6(1956)2, p. 25-31.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926.
 • Slanghen, E., Het markgraafschap Hoensbroeck gevolgd door geschiedkundige aanteekeningen over het voormalige land van Valkenburg, Maastricht, Van Osch-America en Cie, 1859, p. 59.
 • Venne, J.M. van de, J.Th.H. de Win en P.A.H.M. Peeters, Geschiedenis van Hoensbroek, Hoensbroek, Gemeentebestuur, 1967, p. 57.
 • W,G., 'Berichten (Hoensbroek)' in: De Maasgouw, 44(1924)9 / 10, p. 59.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 30986

Het niet omgrachte Terlinden is gelegen ten oosten van Nuth aan de westrand van een groot, nu vrijwel verdwenen bouwlandcomplex. Het lag aan de noordrand van het dal van de Geleenbeek. De ontluistering van Terlinden begon met de aanleg van de spoorlijn Sittard-Heerlen in 1865, terwijl de aanleg van de autosnelweg tussen Geleen en Heerlen definitief een einde aan de idyllische ligging maakte.

Hoewel Terlinden al in de veertiende eeuw wordt genoemd, is over de vroegste verschijningsvorm niets bekend. De huidige besloten hoeve is grotendeels laat-achttiende- en vroeg-negentiende-eeuws. Het in de eerste helft van de twintigste eeuw afgebroken herenhuis was laat-achttiende eeuws. Het huis stond ten zuiden van de pachthoeve aan de westkant van een binnenplaats. Deze zuidelijke binnenplaats werd door een tussenvleugel gescheiden van de noordelijke binnenplaats die bij het pachtgedeelte behoorde. Deze tussenvleugel is behouden gebleven.

De ingangsvleugel met inrijpoort naar de zuidelijke binnenplaats is gedateerd met het jaartal 1797. (…) Op het zuidoostelijke hoekpunt van de ingangsvleugel staat een grote tiendschuur, die omstreeks 1910 uitbrandde en op kleinere schaal is hersteld. De zuidvleugel aan de zuidelijke binnenplaats is vermoedelijk achttiende-eeuws, maar deze vleugel is in de loop van de negentiende eeuw gewijzigd. Om het kasteelgedeelte lag een grote ommuurde tuin. Op de tuinmuur stond ooit een theehuisje. Ten westen van Terlinden lagen visvijvers.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen aan de noordrand van het dal van de Geleenbeek.