Kasteelhoeve (voormalig klooster met boerderij) Wijnandsrade - Wijnandsrade

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Wijnandsrade

Adres:

Opfergeltstraat 1, Wijnandsrade

Website:

http://www.kasteelwijnandsrade.nl

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Linkervleugel van het kasteel Wijnandsrade met toegangspoort uit 1719. Hiertegenaan gebouwd twee haaks op elkaar staande vleugels welke binnenplaats omsluiten. De zuidvleugel van de hoeve met hoektorentjes uit 1634. Tegenover het kasteel een vakwerkschuur uit de 18de eeuw.

Bouwtype:

Kasteelhoeve (voormalig klooster met boerderij)

Typologie:

Voorburcht

Huidig gebruik:

Gedeeltelijk kantoor met modelboerderij

Adres:

Opfergeltstraat 1

Plaats:

Wijnandsrade

Gemeente:

Nuth

Rijksmonument:

30901

Omvang monument:

Kasteelhoeve

Literatuur:

 • Anoniem, 'Restauratie-nieuws' in: Nieuws-Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 1949, p. 102.
 • Anoniem, 'Het spook van Wijnandsrade' in: Bulletin Wijnandsrade, nummer 8, 1986, p. 235-239.
 • Avl., 'Wijnandsrade' in: Ons Heem, 8(1959)5, p. 107-109.
 • Beckers, I.I.C.T.M., Kasteel Wijnandsrade, Delft, projectscriptie TH Delft, 1981.
 • Brongers, E.H., 'Restauratie van kasteel Wijnandsrade' in: Nuth en Omstreken, 30(1991).
 • Brongers, E.H., Geschiedenis van het Kasteel Wijnandsrade, Nuth, Stichting tot Behoud van Kasteel Wijnandsrade, 1994, 76 p.
 • Coenen, M., 'Franz Virnich' in; Bulletin Wijnandsrade, nummer 8, 1986.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 622.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 334-338.
 • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg I' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 21(1884), p. 273.
 • Jansen, J. en J. Jetten, Wijnandsrade in oude ansichten, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1986, 76 p.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 51 en 219 (nrs. 189, 1250 en 1251).
 • Jetten, J.J.A., 'Wijnandsrade, de parel van Zuid-Limburg' in: Bulletin Wijnandsrade, nummer 8, 1986, p. 187-194
 • Jetten, J.J.A., 'Joseph Clemens vrijheer van Bongart en zijn kasteel te Wijnandsrade' in: Bulletin Wijnandsrade, nummer 11, 1990, p 374-403.
 • Jetten, J.J.A., 'Tableau vivant op kasteel Wijnandsrade' in: Bulletin Wijnandsrade, nummer 13, 1992.
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 70.
 • Leclercq, W.L., Limburg, Reisboek, Amsterdam, z.j. (±1940), p. 235.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 559.
 • Peeters, P.G., 'Korte schets der geschiedenis van de Valkenburgse heerlijkheid Wijnandsrade' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 23(1886), p. 362-440.
 • Reyen, P.E. van, Middeleeuwse kastelen in Nederland, Bussum, Fibulareeks 9, uitgever C.A.J. van dishoeck, 1965.
 • W., L. van, 'Limburgsche kasteelen: Het slot Wijnandsrade' in: De Nedermaas, 2(1924 / 25)2, p. 18-19.
cURL Error: