Kasteel Wijnandsrade - Wijnandsrade

  • Informatie
  • Gegevens
  • Documentatie
  • Media
  • Domein

Naam:

Wijnandsrade

Adres:

Opfergeltstraat 3, Wijnandsrade

Bezoek mogelijkheden:

Alleen ridderzaaltje en slotkelder zijn dagelijks van 14,00 tot 17.00 uur gratis te bezichtigen. Het zaaltje is in gebruik als trouwkamer. Inlichtingen 045 524 19 76 / 524 26 13.

Omschrijving:

(RCE) Bakstenen rechtervleugel van het kasteel Wijnandsrade. In de voorgevel op de begane grond en verdieping 13 (in oorsprong 12) segmentboogvensters met luiken (XVIIIa); aan de hofzijde een hardstenen deuromlijsting Lodewijk XV met alliantiewapen Bongard-Lerrode. Interieur: schoorsteen met beschilderingen en een eenvoudige trap Lodewijk XV. De bijna vrijstaande oostvleugel van baksteen met mansardekap voorzien van natuurleien. Hardstenen boogvensters en frontonversiering op consoles. Op het binnenplein toegangspoort tot het kasteel 1726 met renaissancekoppen, die evenals de linkervleugel uit van mergel uit 1563 stamt. Interieur: ridderzaal met schouw (XVI) met drie familiewapens. Rococo-deur uit 1755.

Bouwtype:

Kasteel

Typologie:

Vierkant kasteel (?)

Huidig gebruik:

Kantoor en trouwkamer

Adres:

Opfergeltstraat 3

Plaats:

Wijnandsrade

Gemeente:

Nuth

Rijksmonument:

30904

Omvang monument:

De rechtervleugel van het complex.

Documentatie:

  • Zie volgnummer 1.

Literatuur:

  • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 334-338.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 30904

 

Aan de noordoever van de Hulsbergerbeek en pal en westen van de kerk ligt de verlaten motte van Wijnandsrade. Ten zuidwesten hiervan werd in de zestiende eeuw een poort met bijgebouwen opgetrokken, terwijl in de achttiende eeuw nogmaals een grote westelijke uitbreiding volgde en de oudere bebouwing werd aangevuld. Hierdoor ontstond aan de zuidzijde een lange gevel met in het midden de huidige toegangspoort, links de kasteelhoeve en rechts het kasteel dat sinds de jongste restauratie een woon- en kantoorfunctie heeft.

De oorsprong van kasteel Wijnandsrade moet gezocht worden in een verdedigingstoren op een motte.

De motte van Wijnandsrade is goed herkenbaar gebleven. Hij ligt nu nog voor driekwart binnen een brede omgrachting. De doorsnede van de burchtheuvel is aan de basis 42 a 45 meter en op het enkele meters hoger gelegen plateau circa 25 meter. Aangenomen mag worden dat hier een toren heeft gestaan. Er zouden zich fundamenten in de heuvel moeten bevinden, maar uitgebreid archeologisch onderzoek heeft hier nog niet kunnen plaatsvinden, vanwege de fraaie begroeiing van de heuvel. (…) De sterkte moet in de vijftiende eeuw buiten gebruik zijn geraakt.

Werner von Bongart liet in 1554 een nieuw mergelstenen gebouw optrekken aan de westkant van de mogelijk reeds aanwezige en omgrachte voorburcht, die direct ten zuiden van de motte lag.

Tussen 1717 en 1719 werd het oorspronkelijke rechtergedeelte opgenomen in de grote zuidvleugel en kreeg het eenzelfde bakstenen uiterlijk. (…) Omstreeks 1634 was er al een nieuwe westelijke voorhof aangelegd. Deze werd door een (…) muur en twee vierkante torentjes beschermd met als gevolg dat de westelijke gracht een tussengracht werd. Ook hier werden in de jaren 1717-1719 tegen de verdedigingsmuur drie haaks op elkaar staande bakstenen vleugels gebouwd. (…) Samen met de zuidvleugel van de hoeve werd zo een front van maar liefst 100 meter breed verkregen. Nadien werd in 1822 in de westhof alleen nog een schuur, die de noordzijde van de voorhof besloeg, vervangen. Na enkele kleine aanbouwen en restauraties omstreeks 1932, volgde vanaf 1990 een grootscheepse restauratie. Het achttiende-eeuwse karakter van het complex is daardoor goed geconserveerd.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen aan de noordoever van de Hulsbergerbeek, op de plek waar twee beken samenkomen.