Besloten hoeve Wissegracht - Hulsberg

  • Informatie
  • Gegevens
  • Documentatie
  • Media
  • Domein

Naam:

Wissegracht

Alternatieve benaming(en):

Wissengracht

Adres:

Wissengrachtweg 76, Hulsberg

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RDMZ i.c.m. Marres, W. en J.J.F.W. van Agt, 1962) Hoeve Wissegracht, gelegen om een gesloten binnenplaats (carré). De bedrijfsgebouwen van baksteen met resten van speklagen. Het woonhuis met twee bouwlagen en een schilddak, XV, met zware, ten dele scheef oplopende steunberen geschoorde mergelstenen muren, die ter hoogte van de boven verdieping aan twee zijden van het gebouw versneden zijn; de boven verdieping heeft nog enige oorspronkelijke venstertjes met houten kozijnen. Inwendig tegelschouw met gietijzeren Lodewijk XVI-haardomlijsting; moerbalkzolderingen.

Bouwtype:

Besloten hoeve

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Agrarisch bedrijf

Adres:

Wissengrachtweg 76

Plaats:

Hulsberg

Gemeente:

Nuth

Rijksmonument:

30878

Omvang monument:

Gehele hoeve

Literatuur:

  • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 333-334.
  • Marres, W. en J.J.F.W. van Agt, Zuid-Limburg, uitgezonderd Maastricht, Den Haag, staatsdrukkerij, Deel V (provincie Limburg), derde stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, 1962, p. 291.
  • Marres, W. en J.J.F.W. van Agt, Zuid-Limburg, uitgezonderd Maastricht, Den Haag, staatsdrukkerij, Deel V (provincie Limburg), derde stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, 1962, p. 291.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 30878

Ten oosten van het dorp Hulsberg staat een monumentale gesloten hoeve Wissegracht of Vissegracht. Deze ligt aan het eind van een klein, naar het noordoosten geopend dal dat diep insnijdt in het plateau waarop Hulsberg is gelegen. Daardoor is dit een van de weinige plaatsen waar een huis met grachten kon worden beschermd. In de negentiende eeuw lag ten oosten van het complex een vijver die de oorsprong was van de Bissebeek, die in Brommelen uitmondt in de Geleenbeek.

Het huidige complex is een besloten hoeve met een opvallend blokvormig woonhuis op de zuidwesthoek. Dit huis (…) heeft zware mergelstenen muren, die worden geschoord met steunberen. Dit laatste zou erop kunnen wijzen dat er oorspronkelijk water tot aan de buitenmuur stond. Als het inderdaad een gracht betrof, dan was deze in 1805 reeds verdwenen, aangezien noch op de Tranchotkaart van dat jaar noch op kadastrale minuut uit 1825 een gracht is aangegeven.

Rond 1825 is het woonhuis geïntegreerd in de hoeve die de binnenplaats volledig omsluit, met de ingang op de noordelijke hoek. Opvallend is de grote vierkante schuur op de zuidpunt van de hoeve.

Context:

Gelegen aan het begin van een klein beekdal.