Besloten hoeve Etzenraderhuuske - Jabeek

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Etzenraderhuuske

Alternatieve benaming(en):

Het Huisken

Adres:

Etzenrade 11, Jabeek

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Het Huisken, bouwhoeve van het voormalige kasteel Etzenrade. Opgetrokken uit baksteen om een binnenhof. Hoge ingangspartij met klokgevel, 1710.

Bouwtype:

Besloten hoeve

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Wonen en beeldhouwatelier

Adres:

Etzenrade 11

Plaats:

Jabeek

Gemeente:

Onderbanken

Rijksmonument:

22801

Omvang monument:

Bouwhoeve

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 219.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 313-315.
 • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 22(1885), p. 125-132.
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 73.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 54 (nr. 204).
 • Marres, W. en J.J.F.W. van Agt, Zuid-Limburg, uitgezonderd Maastricht, Den Haag, staatsdrukkerij, Deel V (provincie Limburg), derde stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, 1962, p. 301-302.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 160.
 • Schoffelen, V., 'Het etzenraderhuisken' in: Jaarboek van de heemkundevereniging De Veersjprunk, 1993, p. 43-49.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 22801

Het Etzenraderhuuske ligt aan de oostzijde van de buurschap Etzenrade ten westen van Schinveld. Het kasteel moet worden onderscheiden van de (Etzenrader)hof. Ten noorden van de boerderij lag in het midden van de negentiende eeuw nog een onregelmatige omgrachting van kasteel Etzenrade. Het complex stond aan de voet van het plateau van Doenrade. In een moerassig gebied iets noordelijker stroomt de Rode Beek, die de grens met Duitsland vormt en die de Etzenrader Mühle aandrijft.

Het Etzenraderhuuske is de bouwhoeve van het vermoedelijk reeds vóór de achttiende eeuw grotendeels verdwenen kasteel Etzenrade. De gevelsteen 1710 in de boerderij suggereert dat kort voor die tijd het kasteel en de kasteelhoeve door brand of op andere wijze zijn verwoest. Alleen de hoeve zou daarna grondig zijn gerenoveerd.

Van de bouwgeschiedenis van het kasteel is weinig meer bekend dan dat de bouwvallen omstreeks 1880 zonder nader onderzoek zouden zijn opgeruimd. De kasteelruïne lag in 1840 ten noorden van de U-vormige bouwhoeve binnen een rechthoekige omgrachting. Aan de noordzijde van de omgrachte hoofdburcht lag een veel groter, omgracht eiland, dat als tuin in gebruik zal zijn geweest. De bouwhoeve was in het begin van de negentiende eeuw niet (meer) omgracht. Aan de noord- en de westzijde was een dubbele gracht met daartussen een singel of wal.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen in het dal van de Rode Beek.