Hoeve Schinvelderhuuske - Schinveld

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Schinvelderhuuske

Alternatieve benaming(en):

Heyenhoven, Schinvelderhoeve

Adres:

Brunsummerstraat 65, Schinveld

Bezoek mogelijkheden:

Als bezoeker van de horecagelegenheid

Omschrijving:

(RCE) Het Schinvelder Huiske is een woonhuis uit XVIIIb, met verdieping, voorzien van vensters in geblokte omlijstingen van Naamse steen en een pilasteringang; het woonhuis omgeeft met de bijgebouwen een binnenplaats. Vroeger omgracht. [sinds de restauratie jaren '70 en '80 weer deels omgracht]

Opmerking:

Sinds de restauratie jaren '70 en '80 weer deels omgracht

Bouwtype:

Hoeve

Typologie:

Moated Site

Huidig gebruik:

Horeca en wonen

Adres:

Brunsummerstraat 65

Plaats:

Schinveld

Gemeente:

Onderbanken

Rijksmonument:

42091

Omvang monument:

Huis en bijgebouwen

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Schinvelderhuiske, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Allema, A.C., Inventaris van de archieven der gemeente Schinveld, Maastricht, Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Limburg, 1950, 215 p.
 • Bosch, J.H.W., '(Overzicht van de geschiedenis van) Schinveld' in: Land van Herle, (1961, jubileumboek 1950-1960), p. 191.
 • Bosch, J.H.W., 'Uit de geschiedenis van Schinveld: Valkenburgse lenen te Schinveld' in: Land van Herle, 23(1973)2 en 3, p. 63-65 en p. 110-115.
 • Bosch, J.H.W., Bijdrage tot de geschiedenis van Schinveld, z.p., Drukkerij Missiehuis Sittard, z.j. (± 1974), 342 p.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 457.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 316-318.
 • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 22(1885), p. 134-137.
 • Hermesdorf, B.H.D., 'Aanteekeningen bij een rol- en genachtingenboek der mankamer Heyenhoven (Schinveld)' in: De Maasgouw, 60(1940)6 en 61(1941)2-4, p. 28.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 51 en 54 (nrs. 188 en 205).
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 74.
 • Palmen, P., Schinveld in oude ansichten, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1972, 38 p.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 420.
 • Roex, J.J.Th., 'Het Schinvelder Huuske, van vroeger tijden tot nu' in: Jaarboek van de heemkundevereniging De Veersjprunk, 1996, p. 6-16.
 • Timmers, J.J.M., Het Schinvelderhuis, alias Kasteel Heyenhoven, Maastricht, uitgave van de auteur, 1971, 7 p.
cURL Error: