Hoeve Schinvelderhuuske - Schinveld

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Schinvelderhuuske

Alternatieve benaming(en):

Heyenhoven, Schinvelderhoeve

Adres:

Brunsummerstraat 65, Schinveld

Bezoek mogelijkheden:

Als bezoeker van de horecagelegenheid

Omschrijving:

(RCE) Het Schinvelder Huiske is een woonhuis uit XVIIIb, met verdieping, voorzien van vensters in geblokte omlijstingen van Naamse steen en een pilasteringang; het woonhuis omgeeft met de bijgebouwen een binnenplaats. Vroeger omgracht. [sinds de restauratie jaren '70 en '80 weer deels omgracht]

Opmerking:

Sinds de restauratie jaren '70 en '80 weer deels omgracht

Bouwtype:

Hoeve

Typologie:

Moated Site

Huidig gebruik:

Horeca en wonen

Adres:

Brunsummerstraat 65

Plaats:

Schinveld

Gemeente:

Onderbanken

Rijksmonument:

42091

Omvang monument:

Huis en bijgebouwen

Documentatie:

 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Schinvelderhuiske, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Allema, A.C., Inventaris van de archieven der gemeente Schinveld, Maastricht, Inspectie der Gemeente- en Waterschapsarchieven in Limburg, 1950, 215 p.
 • Bosch, J.H.W., '(Overzicht van de geschiedenis van) Schinveld' in: Land van Herle, (1961, jubileumboek 1950-1960), p. 191.
 • Bosch, J.H.W., 'Uit de geschiedenis van Schinveld: Valkenburgse lenen te Schinveld' in: Land van Herle, 23(1973)2 en 3, p. 63-65 en p. 110-115.
 • Bosch, J.H.W., Bijdrage tot de geschiedenis van Schinveld, z.p., Drukkerij Missiehuis Sittard, z.j. (± 1974), 342 p.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 457.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 316-318.
 • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 22(1885), p. 134-137.
 • Hermesdorf, B.H.D., 'Aanteekeningen bij een rol- en genachtingenboek der mankamer Heyenhoven (Schinveld)' in: De Maasgouw, 60(1940)6 en 61(1941)2-4, p. 28.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 51 en 54 (nrs. 188 en 205).
 • Krüll, W.J., Bibliografie van de geschiedenis van de Zuid-Limburgse kastelen en landhuizen, Heerlen, 1982, nummer 74.
 • Palmen, P., Schinveld in oude ansichten, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1972, 38 p.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 420.
 • Roex, J.J.Th., 'Het Schinvelder Huuske, van vroeger tijden tot nu' in: Jaarboek van de heemkundevereniging De Veersjprunk, 1996, p. 6-16.
 • Timmers, J.J.M., Het Schinvelderhuis, alias Kasteel Heyenhoven, Maastricht, uitgave van de auteur, 1971, 7 p.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 42091Het Schinvelderhuuske of Heyenhoven ligt ten zuiden van het dorp Schinveld, op het punt waar de dalen van de Merkelbeek en de Kleienbeek samenkomen. Het huis werd in het begin van de negentiende eeuw omgeven door brede grachten en waterpartijen die ook als forellenvijvers zullen hebben gediend.

Het Schinvelderhuuske bestaat uit een statig herenhuis met stallen. Doordat de stallen in een U-vorm aan de zuidzijde van het hoofdgebouw grenzen, is er een rechthoekige binnenplaats.

In het derde kwart van de twintigste eeuw raakte het pand in verval. In 1975-1985 werd het gerestaureerd. In 1994 is het Schinvelderhuuske verbouwd om als restaurant te kunnen dienen.'

Nu nog te zien:Context:

Gelegen op de plek waar twee beekdalen samen komen