Kasteelterrein Weyershof - Brunssum

  • Informatie
  • Gegevens
  • Documentatie
  • Media
  • Domein

Naam:

Weyershof

Alternatieve benaming(en):

De Weyer

Adres:

Aan de Molenbeek, nu Merkelbeker beek genoemd, achter d , Brunssum

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Bouwtype:

Kasteelterrein

Typologie:

Onbekend, waarschijnlijk een moated site.

Adres:

Aan de Molenbeek, nu Merkelbeker beek genoemd, achter d

Plaats:

Brunssum

Gemeente:

Onderbanken

Literatuur:

  • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 334.
  • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 318-319.
  • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 22(1885), p. 101-105.
  • Vromen, W.J., 'Merkelbeek' in: Land van Herle, 11(1961) - jubileumboek 1950-1960 - p. 213-219.

De Weyershof of Onderste Hof ligt aan de zuidzijde van de Groeneweg in de huidige buurschap Kling ten noordwesten van Brunssum, waar het terrein afloopt naar de Merkelbekerbeek of Molenbeek. Op nog geen 200 meter ten zuidwesten van de Weyershof stond de voormalige parochiekerk van Merkelbeek. De dorpskern van Merkelbeek is inmiddels ruim een kilometer naar het westen opgeschoven.

Hoewel de Weyershof de bakermat van de adellijke familie Beck zou zijn, is van het bestaan van een kasteel geen bewijs aangetroffen. In 1729 was slechts sprake van een behuizing met hof en schuur, een vijver en 56 bunder land. In 1807 was enkel een besloten boerderij aanwezig die aangeduid werd als de Onderste Hof, ter onderscheiding van de Bovenste Hof aan de zuidzijde van het dorp. Een tweetal vijvers, ontstaan door opstuwing van het water van de Merkelbekerbeek, kan naamgevend zijn geweest voor het complex. De Onderste Hof is nu een grotendeels vernieuwde besloten hoeve met een witgekalkte binnenplaats.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen in het dal van de Merkelbekerbeek of Molenbeek