Besloten hoeve Wiegelrade - Bingelrade

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Wiegelrade

Alternatieve benaming(en):

Wijgelrade, Wigelraderhof, Quabeek

Adres:

Wiegelraderstraat 10, Bingelrade

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Van baksteen met resten van vakwerk, om een gesloten binnenplaats, XVIIIc. In de gevel van het vernieuwde woonhuis gevelsteen met wapen Van Bocholtz (1658).

Bouwtype:

Besloten hoeve

Typologie:

Onbekend

Huidig gebruik:

Wonen

Adres:

Wiegelraderstraat 10

Plaats:

Bingelrade

Gemeente:

Onderbanken

Rijksmonument:

28019

Omvang monument:

Hoeve

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 43.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 319-320.
 • Habets, J., 'De Landhoeve Wigelrade onder Bingelrade' in: De Maasgouw, 6(1884), p. 982.
 • Habets, J., 'De leenen van Valkenburg' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 22(1885), p. 87-90.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 70 (nr. 287).
 • Marres, W. en J.J.F.W. van Agt, Zuid-Limburg, uitgezonderd Maastricht, Den Haag, staatsdrukkerij, Deel V (provincie Limburg), derde stuk in De Nederlandse Monumenten van Geschiedenis en Kunst, 1962, p. 65.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 28019

Wiegelrade of Quabeek is een besloten hoeve in de laaggelegen buurtschap Viel aan Wiegelraderstraat ten westen van Bingelrade. Gezien de ligging aan de rand van een bouwlandcomplex op het Doenraderplateau is het niet aannemelijk dat er vroeger een omgrachting is geweest.

Wiegelrade wordt weliswaar in 1423 al genoemd, maar aanwijzingen voor een versterkt huis zijn niet aangetroffen. In het midden van de zeventiende eeuw bleek het complex zeer vervallen en werd volgens een bericht uit 1665 volledig herbouwd.

Wiegelrade werd in 1545 verkocht aan de ridderlijke Duitse Orde. Nadat deze was opgeheven in 1796 kwam het goed weer in particuliere handen. Tegenwoordig is deze pachthoeve in bezit van de Weldadige Stichting Jan de Limpens.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen tussen twee droogdalen.