Voorburcht en ruïne Daelenbroeck - Herkenbosch

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Daelenbroeck

Adres:

Kasteellaan 2, Herkenbosch

Website:

http://www.daelenbroeck.nl

Bezoek mogelijkheden:

Als gast van het horecabedrijf

Omschrijving:

(RCE) Gelegen op een omgracht terrein. Ruïne van het hoofdgebouw. Voorburcht, XVIII, bestaande uit drie vleugels om een binnenplein, alwaar een open galerij is met vijf herbezigde renaissancekolommen, XVI A. Hoger poortpaviljoen met tentdak en geblokte poortomlijstingen. Op een der sluitstenen van de woonvleugel 1707.

Bouwtype:

Voorburcht en ruïne

Typologie:

Vierkant kasteel

Huidig gebruik:

Horecabedrijf, hotel-restaurant in voorburcht; kasteelruïne wordt thans vrijgelegd en geconsolideerd.

Adres:

Kasteellaan 2

Plaats:

Herkenbosch

Gemeente:

Roerdalen

Rijksmonument:

28549

Omvang monument:

Ruïne, voorburcht bestaande uit drie vleugels, poortpaviljoen.

Documentatie:

 • Dingemans, P.A.W., Inventaris der archieven van de heerlijkheid Dalenbroek, Maastricht, Rijksarchief in Limburg, 1975, 175 p.
 • Het Rijksarchief in Limburg, 'Proces over de heerlijkheid Daelenbroeck tusschen de families De Raville en Horion' in: Verslagen Rijks oude archieven, 1e serie, 13(1890), p. 386.
 • Het Rijksarchief in Limburg, 'Afschriften van oorkonden gewaarmerkt door den secretaris van den Raad van Brabant te Brussel. 5 Betreffende Daelenbroeck' in: Verslagen Rijks oude archieven, 1e serie, 15(1892), p. 493.
 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ), Dossier Daelenbroek, Zeist, Documentatie buitenplaatsen.
 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ), Dossier Herkenbosch, Daelenbroeck vanaf 1969, Zeist, Documentatie buitenplaatsen.
 • TU te Delft, Werkverband Restauratie, interne rapport, kasteel Daelenbroeck; 1996.

Literatuur:

 • Anoniem, Daelenbroek, beheersvisie 1991-2001, Elburg, een uitgave van Stichting tot Behoud van Particuliere Historische Buitenplaatsen, 1991.
 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 328-331.
 • Dentener, L.J.H., 'De hoofdburcht van de Heerlijkheid Daelenbroeck te Herkenbosch' in: Jaarboek der Heemkundige Vereniging Roerstreek, 26(1994), p. 19-24.
 • Berg, P.J.J. ter, De vrijheerlijkheid en de vrijheeren van Daelenbroeck te Herkenbosch in 1977, naar het boek van J.B. Sivré en uitgebreid met gegevens over de eigenaren na 1889, Laren, 1977, 78 p.
 • Enderman, M.E., 'Opgravingen kasteel Daelenbroeck' in: Jaarboek der Heemkundige Vereniging Roerstreek, 29(1997), p. 176-184.
 • Gootzen, P., 'Edele woonhuizen in de Roerstreek (1)' in: Jaarboek der Heemkundige Vereniging Roerstreek, 5(1973), p. 10-28.
 • Gootzen, P., 'Kasteel Daelenbroek gerestaureerd' in: Jaarboek der Heemkundige Vereniging Roerstreek, 9(1977), p. 112.
 • Grüben, R.J.W.M., Daelenbroeck, bijdrage tot de geschiedenis van heerlijkheid en huis (titel gewijzigd in: Daelenbroeck, een rechthoekig kasteelcomplex te Herkenbosch), in Monografieën van de Werkgroep Restauratie (deel 13), Delft, TU, Werkgroep Restauratie, 1990, 163 p.
 • Grüben, R.J.W.M., 'Kasteel Daelenbroeck te Herkenbosch' in: Castellogica II, (1988-1992), p 235-249.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 237-239.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 164 en 171 (nrs. 938 en 979).
 • Kransberg, D. en H. Mils, Kastelengids van Nederland; Middeleeuwen, Haarlem, 1979, p. 216.
 • Linssen, D., H. Rottier en H. Salden, Limburgse kastelen in vogelvlucht, z.p. (Heerlen / Genk), 1980, p. 30-31.
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 322.
 • Schulte, A.G. (red.), Ruïnes in Nederland, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 184-186.
 • Sivré, J.B., 'De vrijheerlijkheid en de vrijheeren van Daelenbroeck (met 10 bijlagen 1246-1715)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché Limbourg, 26(1889), p. 76-166. (Bestaat ook als overdruk en herziene herdruk zie Berg.)
 • Steen, F.M.J. van der, 'Heerlijke rechten der Heren van Daelenbroeck te Herten in de 18e eeuw' in: De Maasgouw, 86(1967), p. 71-93.
 • Tromp, H.M.J. & T. Henri-Buitenhuis (red.), Historische buitenplaatsen in particulier bezit, Utrecht, Het Spectrum, 1991, p. 230.
 • Tromp, H.M.J., Private Country Houses in the Netherlands, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 272.
cURL Error: