Verdwenen Oedenrade - Vlodrop

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein

Naam:

Oedenrade

Alternatieve benaming(en):

Oer, Urrade, Oerrade, in de volksmond Prinsenhof en Prinsenmarie

Adres:

Tussen de Oerraedestraat , Vlodrop

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Opmerking:

Hoeve afgebroken in de jaren '70 van de 20e eeuw

Bouwtype:

Verdwenen

Typologie:

Onbekend

Adres:

Tussen de Oerraedestraat

Plaats:

Vlodrop

Gemeente:

Roerdalen

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 568.
 • Escaille, H, de l', 'Les fiefs du Haut Quartier de la Gueldre, 1236-1598 (2 Het ampt Montfort: Oerrade)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Duché de Limbourg, 31(1894), p. 186-188.
 • Geuskens, P., 'Het huis Oedenrade te Vlodrop' in: Jaarboek der Heemkundige Vereniging Roerstreek, 30(1998), p. 53-74.
 • Gootzen, P., 'Edele woonhuizen in de Roerstreek (3)' in: Jaarboek der Heemkundige Vereniging Roerstreek, 7(1975), p. 105-115.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, p. 239.
 • Leclercq, W.L., Limburg, Reisboek, Amsterdam, z.j. (±1940), p. 150.
 • Schijndel, B.W. van, 'Processen over Oedenrader leengoederen te Vlodrop, (1608-1615)' in: Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg, 76(1940).
 • Wolters, M.J., Recherches sur l'ancienne avouerie de la ville de Ruremonde et sur les familles de Vlodrop et de Cortenbach qui jadis furent investies de cette charge hereditaire, Gand, 1855, 96 p.

Huis Oedenrade, ook wel Oerrade genoemd, had in de volksmond ook de naam Prinsenhof of Prinsemarie. Het stond aan de noordzijde van het dorp Vlodrop tussen de Walstraat en de Oerradestraat. In de jaren zeventig van de twintigste eeuw moest de boerderij Prinsemarie wijken voor woningbouw. Het huis was gelegen op de oeverwal van de Roer.

Het verval was blijkbaar dusdanig dat het huis in het begin van de negentiende eeuw slooprijp was. Oedernrade werd afgebroken, met uitzondering van de voorhof. Deze boerderij heeft onder de naam Prinsemarie nog bestaan tot 1978. Op de Tranchotkaart van 1806 is de oude situatie nog zichtbaar: een ommuurde hof met langs de straat een u-vormige bebouwing alsmede een langgerekte bebouwing op het achtererf.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen op een oeverwal van de Roer