U kunt de Stichting Limburgse Kastelen steunen als Vriend van de Limburgse Kastelen door een jaarlijkse bijdrage van tenminste € 25,-, of als begunstiger door een eenmalige bijdrage van minimaal € 450,-. U levert dan een wezenlijke bijdrage aan het behoud van de Limburgse kastelen en daarmee aan het behoud van een belangrijk deel van ons erfgoed.
Dit bedrag kunt u overmaken op banknummer IBAN NL92 INGB 0001 6671 52 (BIC: INGNL2A) t.n.v. Stichting Limburgse Kastelen te Roermond, onder vermelding van uw adres, postcode en woonplaats. De overmaking geldt direct als aanmelding.

Voor aanmelding kunt u ook contact met ons opnemen via de mail info@limburgsekastelen.nl met vermelding van 'aanmelding Vriend van de Limburgse Kastelen' en uw naam, adres, postcode en woonplaats.
Of U kunt bellen met 0475-399299 (Huis voor de Kunsten Limburg).

Nieuwe vrienden en begunstigers ontvangen bij aanmelding GRATIS onze laatste boekuitgave "Limburgse Kasteellandschappen in verandering", zolang de voorraad strekt. Dit boek is op 7 september 2018 in samenwerking met Uitgeverij Matrijs in Utrecht verschenen. De winkelprijs daarvan is €19,95

Vrienden en begunstigers ontvangen niet alleen dit boek gratis, maar worden ook uitgenodigd om ieder jaar in september met hun introducées deel te nemen aan de Kastelendag; een speciale excursie naar kastelen in de regio die vaak niet voor publiek toegankelijk zijn.

Nieuwe vrienden en begunstigers ontvangen na hun aanmelding bovendien een tijdelijk persoonlijk aanbod voor het standaardwerk over het kastelenerfgoed in Limburg, 'Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800)' dat voor een gereduceerde prijs verkrijgbaar is.

De Stichting Limburgse Kastelen is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en als zodanig opgenomen in het register van de Belastingdienst, waardoor de donatie voor 125% aftrekbaar is bij de aangifte inkomstenbelasting.
Onze registratie kunt u raadplegen via https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/ en door vervolgens in het zoekscherm ''Stichting Limburgse Kastelen'' en "Roermond" in te vullen.