De jongste beleidsnota van de Stichting Limburgse Kastelen is in 2010 gepubliceerd in de vorm van een publieksnota.

Om deze publieksnota te raadplegen, klik hier.

In 2014 is besloten tot een bijstelling van de beleidsnota. Deze kunt u eveneens downloaden.