In onze publicatie ''Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800)" hebben wij de aanwezige kennis opgenomen over de bouw- en bewoningsgeschiedenis van 265 kasteellocaties in Limburg. 

Na de verschijning van dit boek zijn wij gestart met twee nieuwe projecten:

1. het verzamelen van kennis over de cultuurlandschappen die rondom deze kastelen tot ontwikkeling zijn gekomen; 

2. het ondersteunen van eigenaren bij het instandhouden van kasteelinterieurs.