Op 7 september 2018 is bij Uitgeverij Matrijs in Utrecht de jongste boekuitgave van onze Stichting Limburgse Kastelen verschenen, getiteld "Limburgse Kasteellandschappen in verandering". 

"Limburgse Kasteellandschappen in verandering" laat op een bijzondere manier de relatie tussen de Limburgse kastelen en hun omgeving zien. De rijk geïllustreerde publicatie geeft op toegankelijke wijze inzicht in het Limburgse cultuurlandschap waarin veel kastelen zijn gebouwd en de ingrijpende veranderingen die in de loop van de tijd hebben plaatsgevonden.

De opkomst van de industrie in de negentiende en twintigste eeuw had grote invloed op de kasteellandschappen. Bij de aanleg van kolenmijnen, spoorwegen, fabrieksterreinen, kanalen en autowegen werden veel kasteelterreinen doorsneden. De kastelen zelf bleven vaak bewaard, maar het omringende grondgebied brokkelde stukje bij beetje af. Daardoor zijn de kastelen soms verworden tot eilanden ingeklemd tussen spoor- en snelwegen. Aan de hand van prachtige kaarten en foto’s worden in het boek de ontwikkelingen in het landschap getoond en wordt de eenheid tussen kasteel en omgeving weer herkenbaar.

"Limburgse kasteellandschappen in verandering" is een inspiratiebron voor iedereen die het cultureel erfgoed van Limburg een warm hart toedraagt. Tevens is het boek interessant voor overheden en kasteeleigenaren die kasteeldomeinen willen (her)bestemmen, inrichten en beheren vanuit een cultuurhistorische context.

Het boek is te bestellen via onze mail info@limburgsekastelen.nl 

Wie nu voor € 25,- per jaar donateur wordt van Stichting Limburgse Kastelen ontvangt het boek (met een winkelwaarde van € 19,95) helemaal gratis.Nieuwe donateurs en begunstigers kunnen deze uitgave gratis in bezit krijgen.
Donateurs ondersteunen onze stichting door een jaarlijkse bijdrage van tenminste € 25,-, begunstigers door een eenmalige bijdrage van minimaal € 450,-. Als blijk van waardering voor uw aanmelding ontvangt u 'Kasteel en landschap in Limburg' (zolang de voorraad strekt) gratis. U levert dan een wezenlijke bijdrage aan het behoud van de Limburgse kastelen en daarmee aan het behoud van een belangrijk deel van ons erfgoed.
De bijdrage van uw keuze kunt u overmaken op banknummer IBAN NL92 INGB 0001 6671 52 (BIC: INGNL2A) t.n.v. Stichting Limburgse Kastelen te Roermond, onder vermelding van uw naam, adres, postcode en woonplaats.
U krijgt dit boek dan thuisgestuurd (zolang de voorraad strekt).