Op 20 juni 2013 is bij Uitgeverij Matrijs in Utrecht de jongste boekuitgave van onze Stichting Limburgse Kastelen verschenen, getiteld "Kasteel en Landschap in Limburg". Dit boek is gebruikt als inspiratiebron voor de TV-serie 'Kasteel en Landschap' van de Stichting het Limburgs Landschap. De regionale zender L1 heeft deze serie vanaf 13 september in 15 afleveringen wekelijks uitgezonden. Deze serie werd in het voorjaar van 2016 herhaald.

"Kasteel en landschap in Limburg" laat op een bijzondere manier de relatie tussen de Limburgse kastelen en hun omgeving zien. Waar vroeger kasteel en landschap verbonden waren, zijn deze gebieden nu vaak versnipperd geraakt door groeiende dorpen en de aanleg van sporen en snelwegen. Toch zijn ook nu nog in het landschap en op de kaart elementen te herkennen die vroeger bij het kasteel hoorden. Aan de hand van betrouwbare kaartbeelden vanaf 1805 bekijken de auteurs hoe het landschap is veranderd en wat er nog terug te vinden is van elementen die onderdeel waren van het kasteellandschap. De rijk geïllustreerde publicatie geeft op toegankelijke wijze inzicht in de waardevolle cultuurlandschappen die in samenhang met de daarin aanwezige kastelen zijn ontstaan.

Het boek is te bestellen via onze mail info@limburgsekastelen.nl 

Onze donateurs hebben in 2013 het aanbod gekregen dit nieuwe boek gratis in bezit te krijgen.

Nieuwe donateurs en begunstigers kunnen nog steeds van dit aanbod gebruik maken.
Donateurs ondersteunen onze stichting door een jaarlijkse bijdrage van tenminste € 25,-, begunstigers door een eenmalige bijdrage van minimaal € 450,-. Als blijk van waardering voor uw aanmelding ontvangt u 'Kasteel en landschap in Limburg' (zolang de voorraad strekt) gratis. U levert dan een wezenlijke bijdrage aan het behoud van de Limburgse kastelen en daarmee aan het behoud van een belangrijk deel van ons erfgoed. De bijdrage van uw keuze kunt u overmaken op banknummer IBAN NL92 INGB 0001 6671 52 (BIC: INGNL2A) t.n.v. Stichting Limburgse Kastelen te Roermond, onder vermelding van uw naam, adres, postcode en woonplaats.
U krijgt dit boek dan thuisgestuurd (zolang de voorraad strekt).