Herenhuis Het Steenen Huys - Vlodrop

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Het Steenen Huys

Adres:

Kasteelweg 1, Vlodrop

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Omgracht herenhuis met schilddak en een ingangstorentje met gefatsoeneerde spits als middenpartij van de voorgevel; boven de ingang een wapensteen met het jaartal 1664; kruisvensters bijna alle in de 18e eeuw vervangen door enkelvoudige vensters. Voor de ingang twee natuurstenen vlampotten, 1742, afkomstig van de brugpijlers.

Bouwtype:

Herenhuis

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Wonen en kantoor

Adres:

Kasteelweg 1

Plaats:

Vlodrop

Gemeente:

Roerdalen

Rijksmonument:

37865

Omvang monument:

Huis en vlampotten

Documentatie:

 • Rijks Archief in Limburg, Familie Archief Van Scherpernzeel Heusch, Maastricht.
 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Stenen Huis, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 566.
 • Corsten, S., 'Die Herren von Vlodrop im 14 Jahrhundert' in: Libellus festivus Linssen, Roermond, 1964, p. 25-38.
 • Gootzen, P., 'Edele woonhuizen in de Roerstreek (1)' in: Jaarboek der Heemkundige Vereniging Roerstreek, 5(1973), p. 10-28.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 239-241.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier van Roermond, Utrecht, 1965, p. LVIII (inleiding).
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 166 en 181 (nrs. 946 en 1049).
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 526.
 • Tromp, H.M.J. & T. Henri-Buitenhuis (red.), Historische buitenplaatsen in particulier bezit, Utrecht, Het Spectrum, 1991, p. 245.
 • Tromp, H.M.J., Private Country Houses in the Netherlands, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 291.
 • Verzijl, J.J.M.H., 'Adellijke huizingen in Limburg: Het Steen(en)huis in Vlodrop' in: De Nedermaas, 16(1938 / 39)7, p. 124-129.
cURL Error: