Herenhuis Het Steenen Huys - Vlodrop

 • Informatie
 • Gegevens
 • Documentatie
 • Media
 • Domein
 • Wikipdia

Naam:

Het Steenen Huys

Adres:

Kasteelweg 1, Vlodrop

Bezoek mogelijkheden:

Nee

Omschrijving:

(RCE) Omgracht herenhuis met schilddak en een ingangstorentje met gefatsoeneerde spits als middenpartij van de voorgevel; boven de ingang een wapensteen met het jaartal 1664; kruisvensters bijna alle in de 18e eeuw vervangen door enkelvoudige vensters. Voor de ingang twee natuurstenen vlampotten, 1742, afkomstig van de brugpijlers.

Bouwtype:

Herenhuis

Typologie:

Moated site

Huidig gebruik:

Wonen en kantoor

Adres:

Kasteelweg 1

Plaats:

Vlodrop

Gemeente:

Roerdalen

Rijksmonument:

37865

Omvang monument:

Huis en vlampotten

Documentatie:

 • Rijks Archief in Limburg, Familie Archief Van Scherpernzeel Heusch, Maastricht.
 • Rijksdienst voor de Monumentenzorg, Dossier Stenen Huis, Zeist, Documentatie historische buitenplaatsen.

Literatuur:

 • Crassier, Louis baron de, Dictionnaire historique du Limbourg néerlandais de la période féodale à nos jours, Maastricht, Van Aelst, opnieuw gepagineerde overdruk uit Publications de la Société Historique et Archéologique dans le Limbourg 1930-1937, p. 566.
 • Corsten, S., 'Die Herren von Vlodrop im 14 Jahrhundert' in: Libellus festivus Linssen, Roermond, 1964, p. 25-38.
 • Gootzen, P., 'Edele woonhuizen in de Roerstreek (1)' in: Jaarboek der Heemkundige Vereniging Roerstreek, 5(1973), p. 10-28.
 • Hupperetz, W., B. Olde Meierink en R. Rommes (red.), Kastelen in Limburg. Burchten en landhuizen (1000-1800), Utrecht, Matrijs, 2006, pp. 239-241.
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Rechtsbronnen van het Gelders Overkwartier van Roermond, Utrecht, 1965, p. LVIII (inleiding).
 • Janssen de Limpens, K.J.Th., Leen- en laathoven in de Maaslandse territoria vóór 1795, (Werken uitgegeven door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, nr. 6) Maastricht, 1974, p. 166 en 181 (nrs. 946 en 1049).
 • De Provincie Limburg (2 delen), Deel VII in Voorlopige Lijst der Nederlandsche Monumenten van Geschiedenis en Kunst, Den Haag, 1926, p. 526.
 • Tromp, H.M.J. & T. Henri-Buitenhuis (red.), Historische buitenplaatsen in particulier bezit, Utrecht, Het Spectrum, 1991, p. 245.
 • Tromp, H.M.J., Private Country Houses in the Netherlands, Zwolle / Zeist, Waanders / RDMZ, 1997, p. 291.
 • Verzijl, J.J.M.H., 'Adellijke huizingen in Limburg: Het Steen(en)huis in Vlodrop' in: De Nedermaas, 16(1938 / 39)7, p. 124-129.
U kunt foto's van dit monument toevoegen op Wikimedia Commons o.v.v. rijksmonumentnr. 37865

Ga naar Wikipedia.

Het Huis Vlodrop of Stenen Huis is gelegen aan de zuidrand van het gelijknamige kerkdorp op de westrand van het beekdal van de Roer. De kerk van Vlodrop lag vroeger ongeveer 750 meter ten zuiden van het kasteel. De reden en het tijdstip van de verplaatsing zijn onbekend. Of het kasteel hierbij een rol heeft gespeeld, is een interessante vraag.

Over de voorganger van het tegenwoordige kasteel Vlodrop is niets bekend. In ieder geval zal het zijn uitgevoerd in baksteen of natuursteen, waarmee het huis zijn naam kreeg in een tijd dat de verstening van de plattegrond nog geen algemeen gebruik was. Ten zuidwesten van het huidige landhuis was een omgracht terrein, waarvan de functie niet duidelijk is; het zou de plaats kunnen zijn van een voorganger.

Aan weerszijden van het voorplein staan langgerekte bakstenen bijgebouwen. Het westelijke dateert uit de achttiende eeuw en het oostelijke uit de negentiende eeuw. Ten westen van het huis werd een landschapspark aangelegd, waarvoor een uitloper van de gracht in een slingervorm werd gegraven. In het park stond een tuinhuisje uit circa 1800.

Nu nog te zien:Context:

Gelegen in het dal van de Roer